Fishy Classic - Ett modernt, webbaserat system för fisketävlingar

Fishy Live är ett system för att  arrangera och hantera fisketävlingartävlingar där lag eller individer löpande rapporterar in fångster under en längre period, t.ex. en sommar.


Tävlingen visas på fishy.nu

 • Funktion för inrapportering av foto och fångst via hemsida.
 • Godkännandefunktion
 • Automatisk tabell och rankning under säsongen
 • ...och mycket mer!

Fishy Live kompletteras med ett smart administrativt system för tävlingsledningen:

 • Lättanvänt system för tävlingsledningen på webben.
 • En eller flera personer kan jobba parallellt med att godkänna rapporter och administrera en tävling.
 • Enkel visning av alla inkommande rapporter
 • Funktioner för att godkänna, avvisa, kommentera och justera rapporter.
 • Stora möjligheter för att ställa in en tävling för ert behov, t.ex. tider för start, poängberäkning, m.m
 • Automatisk poängberäkning och publicering av tabell.
 • Möjligheter till att kommunicera med de tävlande, i form av utskick och nyhetsuppdateringar.