Nordic River Pike Open

Teckenförklaring för kartan
  Hela Sverige

 Kartpunkter

 Ansia Resort

 Lapland Hotel

 Tävlingsområde

 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt.