Köp- och leveransvillkor

Villkor vid köp via Fishy.nu

Doc ID FT2201.v1 2022-08-29

Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor”) gäller mellan dig som användare (”Användare”, ”du”) och Fishy Tech Sweden AB, org. nr 559206-1641, adress Ginstvägen 3, 197 34 Bro (”Fishy”), vid köp av anmälningsavgifter, biljetter, produkter och andra tjänster (”Tjänst”) som tillhandahålls via Fishy’s mobilapp eller webbportal (”betalningtjänsten”).

Genom att använda betalningstjänsten bekräftar du att du har läst och godkänner dessa Allmänna villkor. Via betalningstjänsten kan du betala anmälningsavgifter till de arrangörer/aktörer som finns tillgängliga via hemsidan (härefter ”Arrangör”, ”Arrangörer”). Vid köp via betalningstjänsten godkänner du, om tillämpligt, Arrangörens försäljningsvillkor och ingår även ett avtal direkt med den aktuella Arrangören. Har du frågor om de Allmänna villkoren är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Allmänt om Tjänsterna

Fishy säljer på uppdrag anmälning till tävling för den ansvariga arrangörens räkning och är själv endast ombud. Alla frågor om eller anspråk p.g.a. tävlingens och dess genomförande skall riktas till respektive tävling/arrangör.

Fishy driver betalningstjänsten och förmedlar din betalning och tillhandahåller funktioner relaterade därtill åt Arrangörerna som säljer till dig. Utbudet av Arrangörer och Tjänster som erbjuds i Användarportalen varierar från tid till annan och Användaren hänvisas till Fishys hemsida för uppdaterad information om detta.

Beställning och betalning

Betalning sker online med kort eller Swish i svenska kronor. För kortbetalning använder vi Svea Ekonomi. Vi lagrar inte några kortuppgifter. Köp-processen och dina personuppgifter skyddas med säker SSL kryptering mellan webbläsare och webbserver.

Beställning och giltig anmälningsavgift

Samtliga köp genomförs på betalningstjänsten genom att du väljer den eller de avgifter eller produkter som du önskar köpa. Observera att Fishy aldrig godtar köp via mejl eller telefon. Varje genomfört köp bekräftas med en giltig anmälningsavgift som registreras i Fishys databas och bekräftas via epost till användaren.

Leverans

Vid anmälan skickas en bekräftelse av köpet digitalt med e-post samt inloggningsuppgifter till Fishy Live appen. I förekommande fall kan även kompletterande information behövas för tävlingen och en länk till ett formulär bifogas till epostmeddelandet. Deltagaren förbinder sig att följa Arrangörens deltagarvillkor.

Dina åtaganden som Användare av Användarportalen

Genom att godkänna Villkoren intygar du att du är minst 18 år och att inga hinder föreligger för att du ska kunna godkänna dessa Villkor med bindande verkan. Du ansvarar själv för att de uppgifter du lämnar vid användning av betalningstjänsten är korrekta. Du har inte rätt att använda Fishys varumärken eller firma utöver vad som krävs för användandet av betalningstjänsten eller Tjänsterna.

Reklamationer, synpunkter och ångerrätt

Vid eventuella frågor om återbetalningar och ångerrätt ska du alltid vända er direkt till Arrangören i fråga. Du måste ange ditt namn och telefonnummer och annan relevant information: t.ex. namn på Arrangör och tävling i meddelandet.

Om du har någon synpunkt på Fishys tjänst ber vi dig kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges på Fishys hemsida. Så snart som möjligt efter att vi mottagit din reklamation eller åsikt granskar vi ärendet för att identifiera problemet med syfte att finna en lösning i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Fishy förbehåller sig rätten att avgöra vad som anses vara en lämplig lösning i varje enskild situation.

Ångerrätt och återbetalningar

Anmälan till en tävling är bindande och gäller när vi tagit emot betalning. Ångerrätten är undantagen vid anmälan till idrottsevenemang eller kulturevenemang. Det innebär att när anmälan/betalning är gjord är anmälan bindande. Erlagd avgift återbetalas ej. Alla undantag gällande ångerrätten kan du läsa om i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om du har en avbeställningsförsäkring ska du vända dig direkt till försäkringsbolaget.

Eventuella återbetalningar skall först skriftligen godkännas av arrangören.

Vid en av Arrangören godkänd återbetalning kommer Arrangören eller Fishy snarast betala tillbaka beloppet som är hänförligt den ångrade tävlingen, senast inom 30 dagar från det att Fishy kommit fram till en lämplig lösning för återbetalningen. Återbetalning kommer ske enligt det betalningsmedel som du använde för betalning, såvida inte annat överenskommits eller Fishy eller arrangören av något skäl är förhindrad att använda sådant betalningsmedel.

Personuppgiftshantering och dataskydd

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.

I och med anmälan till en tävling som arrangeras via Fishy godkänner du t.ex. att uppgifterna får offentliggöras. Dina personuppgifter såsom namn och team-tillhörighet kommer att publiceras på internet och i media. I och med betalning av anmälningsavgift godkänner du även att tävlingsresultat och de foton som samlas in under tävlingens gång får offentliggöras.

Läs mer om hur dina personuppgifter behandlas i enlighet med Fishys data- och integritetspolicy, se ”ANVÄNDARVILLKOR OCH PERSONUPPGIFTSPOLICY (FT2004)” dokument FT2004 på hemsidan www.Fishy.nu

Ansvar och åtagande.

Vad gäller själva tävlingarna är Fishy endast en tjänst och ett ombud gällande anmälningen. Fishy är därför inte ansvarigt för tävlingens genomförande, kvalitet eller innehåll och ersätter således inte heller skada p.g.a. inställd tävling eller annan brist i tävlingen. Alla frågor om eller anspråk p.g.a. tävlingen och dess genomförande skall i stället riktas till ansvarig arrangör. Närmare information om ansvarig arrangör framgår via information om arrangemangets på Fishys hemsida. Fishy ansvarar inte heller för och ersätter skada som uppstår på grund av driftsstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar utnyttjandet av Fishy.nu.

Kundtjänst

Kundtjänst Fishy tillhandahåller support via vår kundtjänst, se www.fishy.nu

Fishys rätt att avsluta Tjänsterna

Fishy förbehåller sig rätten att avsluta Tjänsterna eller stänga av användandet av betalningtjänsten för Användare som bryter mot dessa Villkor. En sådan uppsägning kan ske omedelbart och meddelas den aktuella Användaren via telefon eller e-post.

Tillämplig lag

På dess villkor samt hela Fishy.nu tillämpas svensk lag.

sv_SESvenska
Rulla till toppen