FTL Sunday Pike Nov 2020 Team (demokonkurranse)


76 poeng

Maria Söderlund, Peter Söderlund, Roger Wallgren (Independent Fishing/Walle Lures), 👤 Roger Wallgren

2020-11-22 10:38:05
83 poäng
83 poeng
76 poäng
76 poeng
79 poäng
79 poeng
76 poäng
76 poeng

©2020 Copyright, Fishy Tech Sweden AB og Fishy Tech Sweden AB.
Kan ikke brukes uten tillatelse, informasjonen og dette bildet er beskyttet i henhold til åndsverkloven (1960:729) om opphavsrett til litterære og kunstneriske verk.
nb_NONorsk bokmål
Skroll til toppen