Vilkår for bruk, behandling av personopplysninger, databeskyttelse og informasjonskapsler

Fishy Live-tjenesten drives av det svenske selskapet Fishy Tech Sweden AB, org. nr. 559206-1641, adresse Ginstvägen 3, 197 34 Bro ("Fishy"),

VILKÅR FOR BRUK OG PERSONVERN

Takk for at du bruker tjenestene våre. Vi er opptatt av å behandle dine personopplysninger på en trygg og sikker måte og tilbyr deg høy tilgjengelighet av våre tjenester. Dette dokumentet beskriver våre vilkår for bruk og vår personvernerklæring.

Vilkår for bruk for bruk av Fishy.nu-tjenesten

Dokument-ID: FT2004 (2022-08-29, v2.0)

Tjenesten "Fishy.nu" (nettsted og applikasjoner) drives av Fishy Tech Sweden AB ("Fishy Tech", "Fishy"), org nr. 559206-1641. Gjennom disse bruksvilkårene ønsker vi å informere deg om reglene for tjenesten. Disse vilkårene og betingelsene (heretter kalt bruksvilkårene) gjelder for nettstedet www.Fishy.nu samt søknader utstedt av Fishy Tech for tjenesten.

Ved å bruke tjenestene våre og/eller bruke informasjonen gitt på eller gjennom appen/siden, godtar du vilkårene for bruk. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere og endre disse vilkårene for bruk. Vi forbeholder oss også retten til å oppdatere eller endre nettstedet, samt å suspendere eller på annen måte begrense bruken av dem.

Denne tjenesten eies av Fishy Tech Sweden AB ("Fishy Tech"). Alle immaterielle rettigheter til programvare, arbeidshåndbøker eller annen eiendom og informasjon levert av Fishy Tech er og forblir Fishy Techs eller dets lisensgiveres eiendom. Gjennom Avtalen får Kunden en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å bruke programvaren som er gjort tilgjengelig for Kunden i forbindelse med Kundens bruk av Tjenesten. Fishy Tech oppnår rett til å bruke Kundens navn, firma og merkevare i forbindelse med produktbeskrivelse og markedsføring på internett og på trykk. Kunden har ikke rett til å bruke Fishy Techs firmanavn, varemerke eller andre kjennetegn uten skriftlig samtykke til markedsføring eller lignende aktiviteter.

ANSVARSBEGRENSNING

Fishy Tech er ikke ansvarlig i noe tilfelle for indirekte skade som tap av fortjeneste eller nytte, redusert produksjon eller omsetning, tap av data, skade på tredjeparts eiendom, hindringer for å oppfylle forpliktelser overfor tredjeparter, eller annen følgeskade samt skade. som ikke med rimelighet kunne vært forutsett av Fishy Tech.

IMMATERIELLE RETTIGHETER

Dersom du fiske-/fangstrapporterer via Fishy Tech, samler vi også inn data om fiskedagen din. Tilleggsdataene, f.eks. foto, fiskevann og annen informasjon du velger å legge inn. Fishy Tech er behandlingsansvarlig for personopplysninger fra fangstrapporter. Samlede, anonymiserte data kan deles med Fishy Tech utvalgte og godkjente svenske myndigheter og andre samarbeidspartnere, f.eks. Fylkesnemnder og HaV.

Vedrørende bilder som sendes inn sammen med fiskerapporten er det kun tillatt å laste opp bilder av fangst/fisk som har tilknytning til gjeldende rapport. Du kan ikke laste opp bilder du ikke har rettigheter til, som bryter loven eller kan oppfattes som støtende. Fishy Tech har rett til å nekte bilder som ikke er relatert til fiske eller som anses som støtende. Til tross for at opplasting av andre typer bilder på Fishy Tech ikke er tillatt, kan vi ikke manuelt kontrollere eller ha mulighet til å overvåke innholdet på nettstedet. Det er mulig at bilder eller annet materiale kan vises på Fishy Tech som er ulovlige eller støtende og som bryter innholdsrestriksjonene som er angitt ovenfor. Vi tar ikke ansvar for slike bilder eller materialer. Vennligst kontakt oss umiddelbart hvis du oppdager slike bilder eller materiale. Bildet ditt kan bli publisert på andre nettsider og i magasiner i forbindelse med Fishy Tech.se; Du eier imidlertid fortsatt rettighetene til bildet ditt. Eksempel: Fishy Tech annonserer i et fiskemagasin og det siste fiskerapportbildet publiseres.

PERSONLIG INFORMASJON

Fishy Tech behandler personopplysninger i forbindelse med levering av Tjenesten i henhold til General Data Protection Regulation (GDPR). Fishy Tech vil ta passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene. Ved å bruke tjenesten samtykker kunden til Fishy Tech-behandling.

Personlig informasjon
A. Forespurte personopplysninger gitt ved bestilling av tjenesten, samtykker Kunden i:

- de nevnte personopplysningene om Kunden er registrert som grunnlag for registrering, administrasjon av Avtalen vedrørende Tjenesten og eventuelt fakturering,
– Fishy Tech koordinerer kunderegisteret med andre personregistre for å legge til og oppdatere registrene med slike personopplysninger som Fishy Tech anser som en forutsetning for god kunde- og registerpleie, som navn og adresseopplysninger.
– sende informasjon og markedsføringsmeldinger til Kunden samt
– Fishy Tech er behandlingsansvarlig for personopplysningene/kunderegisteret. Kunder som ønsker informasjon om behandlingen av deres personopplysninger eller ønsker å få slike data rettet kan kontakte Fishy Tech. Kunden kan også melde fra om at han eller hun ikke ønsker å motta direkte markedsføring. Kunden kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke til behandling av personopplysninger ved å varsle Fishy Tech. Kunder som trekker tilbake sitt samtykke til behandling av personopplysninger skal anses å ha sagt opp avtalen i henhold til gjeldende avtale.

B. Data generert i tjenesten tilhører Fishy Tech. Data som kunden legger til Fishy Tech-systemet eller manuelt genererer i Fishy Tech-systemet tilhører kunden.

C. Fishy Tech skal holdes ufarlig for håndteringen av Kundens personopplysninger, unntatt dersom Fishy Tech har opptrådt grovt uaktsomt i håndteringen eller sikkerheten av dataene.

D. En part er fritatt for straff dersom oppfyllelsen av et bestemt forpliktelse hindres eller gjøres vesentlig vanskeligere av forhold som parten ikke med rimelighet kunne kontrollere eller forutse. Som en befriende omstendighet, bl.a. anses arbeidskonflikt, krig, uro, lynnedslag, brann, ekstreme værforhold, myndighetspålegg eller annen offentlig regulering, svikt i eksterne telefonforbindelser, generell mangel på transport, varer eller energi eller andre lignende forhold. Dersom oppfyllelse av avtalen i vesentlig grad hindres i mer enn tre (3) måneder på grunn av forhold som beskrevet ovenfor, har parten rett til å si opp avtalen skriftlig med umiddelbar virkning for den aktuelle tjenesten.

D. Fishy Live forplikter seg til å behandle alle personopplysninger innenfor grensene til EU (EU) og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Vi garanterer at ingen overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS, såkalt tredjelandsoverføring, vil finne sted. Dette prinsippet forsterker vår forpliktelse til å beskytte brukernes personvern og overholde strenge databeskyttelseslover.

Diverse

Fishy forbeholder seg retten til å overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til vilkårene til en tredjepart, forutsatt at tredjeparten som overtar kan forventes å oppfylle sine forpliktelser i henhold til vilkårene på en måte som er tilfredsstillende for brukeren. Du er forpliktet til å kompensere Fishy for alle direkte og indirekte skader som Fishy lider som følge av ditt brudd på vilkårene. I tillegg til det som ellers fremgår av vilkårene og betingelsene, med mindre annet følger av ufravikelig lov, følger følgende angående Fishys ansvar overfor deg som bruker:

 • I tillegg til det som er angitt i vilkårene og betingelsene, gir Fishy ingen garantier angående innhold, informasjon, tjenester eller noe annet levert av eller gjennom Fishy på brukerportalen.
 • Fishy gir heller ingen garantier angående funksjonaliteten, tilgjengeligheten, brukervennligheten eller sikkerheten til brukerportalen eller tjenestene.
 • Fishy er ikke ansvarlig for uautorisert tilgang til eller endring av informasjon du sender til Fishy eller materialer eller informasjon du mottar.
 • Fishy er videre ikke ansvarlig for kriminelle handlinger som trusler eller ærekrenkelser, eller for uanstendigheter eller urovekkende, støtende, upassende eller ulovlig innhold eller oppførsel fra en brukers side som bruker Fishys tjenester.
 • Fishy er ikke ansvarlig for noen direkte eller indirekte skader forårsaket av din bruk av brukerportalen, tjenestene eller informasjon fra Fishy. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Fishy har påført deg skade med vilje eller grovt uaktsomt.
 • Fishy forbeholder seg retten til å kansellere en tjeneste i tilfelle force majeure-lignende hendelser som pandemi, inkludert Corona, naturkatastrofer, krig, politisk uro, streik, lockout, blokade eller andre kontraktsmessige hindringer, brann, ulykker eller andre forhold utover rimelig kontroll av Fishy, eller andre forhold som vesentlig kompliserer eller forverrer betingelsene for tjenesten som skal brukes og tilbys. Fishy forplikter seg til å varsle Brukeren så snart som mulig dersom Tjenesten står i fare for å bli kansellert.

Informasjonskapsler på Fishy.nu

Nettstedet bruker informasjonskapsler. Ved lov må vi informere våre besøkende om dette, hva informasjonskapslene brukes til og hvordan de kan velge bort.

Hva er en informasjonskapsel?

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som nettsteder du besøker ber om å lagre på datamaskinen din. Informasjonskapsler inneholder informasjon og brukes for å gi deg som besøkende tilgang til ulike funksjoner, inkludert våre tjenester som krever innlogging. Informasjonen i informasjonskapselen kan også brukes til å samle inn statistikk om din surfing. Du kan selv slette informasjonskapsler fra nettleseren din når som helst og du kan endre innstillingene i nettleseren din slik at den ikke tillater at informasjonskapsler lagres. Hvis du midlertidig ikke ønsker å tillate lagring av informasjonskapsler på datamaskinen din, kan du slå av funksjonen i nettleserens innstillinger, ofte kalt «Icognito mode» eller «Privat surfing». For instruksjoner om hvordan du administrerer og sletter informasjonskapsler, gå til "Hjelp"-alternativet i nettleseren din. Du kan velge å deaktivere informasjonskapsler permanent eller motta et varsel hver gang en ny informasjonskapsel sendes til datamaskinen eller mobilenheten din. 

MERK: Blokkerte informasjonskapsler betyr at enkelte funksjoner på nettstedet vårt ikke vil fungere for deg, f.eks. for å kjøpe produkter eller for å logge inn.

Informasjonskapsler på nettsiden fishy.nu

Noen informasjonskapsler på fishy.nu er nødvendige for nettsidens funksjonalitet. Disse lagres automatisk på datamaskinen din når du besøker oss.

 • Vi bruker informasjonskapsler:
 • for nettanalyse for å forstå hvordan nettstedet brukes og for å forbedre funksjonaliteten til nettstedet.
 • å kunne tilby bestemte produkttilbud til bestemte besøksgrupper, for eksempel nye og tilbakevendende besøkende.
 • valgt språk
 • for valgt organisasjon i innkjøpsflyt og kontrollpanel
 • ved pålogging
 • for å skjule den irriterende popup-vinduet for informasjonskapsler i et år

Vårt publiseringsverktøy Joomla bruker informasjonskapsler for å administrere økter/pålogging og for å sjekke om du er en gjentatt besøkende eller ikke. Når videoer som vi har innebygd fra en Youtube-kanal spilles av, brukes informasjonskapsler av Youtube.com.

Trafikkanalyse

Nettsiden og appen vår bruker Google Analytics som analyseverktøy for å få et bilde av hvordan besøkende bruker tjenesten vår. Informasjonen som skapes av informasjonskapsler gjennom din bruk av nettsiden eller appen brukes med det formål å evaluere hvordan tjenesten brukes for å forbedre innhold, navigasjon og struktur. Informasjonskapslene som brukes av Google Analytics lagrer informasjon om når du først besøkte tjenesten, når du sist besøkte tjenesten, når ditt nåværende besøk begynte, hvor mange ganger du besøkte tjenesten, hvilke funksjoner du bruker, som er det unike ID-nummeret til din app/nettleser og hvordan du kom til nettsiden (trafikkkilder). Dersom du ikke ønsker at besøkene dine på vår app/nettside skal vises i statistikken i Google Analytics, kan du installere en såkalt «opt-out»-utvidelse (plugin) i nettleseren din. Det gjelder alle nettsider du besøker.

MER INFORMASJON

Hvis du har spørsmål om informasjonskapsler på nettsiden vår, vennligst kontakt oss. Generell informasjon om informasjonskapsler og om elektronisk informasjonslov finnes på Post- og teletilsynets nettsider.

→ Om informasjonskapsler på Post- og teletilsynets nettsider.

→ Lov (2003:389) om elektronisk kommunikasjon Lov (2003:389) om elektronisk kommunikasjon.

nb_NONorsk bokmål
Skroll til toppen