Nedre Glomma Gjeddefestival 2023 - Skjeberg JFFRegler (Nedre Glomma Gjeddefestival 2023 - Skjeberg JFF)

Alle deltagere må fysisk møte opp på Furuholmen SENEST kl.08:30 lørdag 2. september for å motta obligatorisk informasjon og skippermøte.
Alle som fisker med moderne hjelpemidler som Livescope, Mega Live eller Active target MÅ huke av for dette under påmeldingen, og lagene vil bli trukket 10cm totalt i lagkonkurransen for å få en mest mulig fair konkurranse. (Det er ingen fratrekk for den individuelle konkurransen der kun den lengste gjedda er tellende)
Det er ikke tillatt å ha denne type hjelpemidler tilgjengelig i båten hvis man ikke har krysset av for dette i påmeldingsskjemaet. Hvis man ikke skal bruke scope under konkurransen må det fysisk fjernes fra båten FØR konkurransen starter.
Alle fangster MÅ registreres ved bruk av Fishy sin app og den tildelte registreringskoden man har mottatt ved påmelding til Fishy for å bli godkjent.
Dette er en ren C&R konkurranse så alle gjedder skal slippes uti igjen etter bilde og registrering på Fishy-app’en.
Det er tillatt å fiske med opptil 6 stenger pr bår
Det er ikke tillatt å fiske med andre metoder enn fiskestang.
Fangstmetoder som ikke er godkjent i Norge er ikke tillatt (levende agn, gjeddesaks, etc)
Hjelpeutstyr som Paravan, dyprigg og ekkolodd er tillatt, men alle må opptre aktsomt og ikke «blokkere» farvannet med utstyr som går langt ut fra båten og er til sjenanse for andre deltagere.
Ved meiting fra land er det kun tillatt med 3 stenger pr person
Fiskekonkurransen strekker seg fra Vamma (Askim) til Opsundtangen (Sarpsborg).

NB! Grunnet veldig høy vannføring i år kan det være at vi begrenser ned området noe av sikkerhetsmessige hensyn.

Utkjøring med båter starter etter utdelt informasjon på Furuholmen kl.09:30 og båtene må være inne SENEST kl.14:30 på søndag.
All gjedde skal slippes ut umiddelbart etter måling og fotografering. Gjedde som ikke slippes ut vil ikke telle i konkurransen
Ved lik lengde i konkurransene vil lengden på neste fisk avgjøre hvem som vinner.

NB! Båter uten godkjent flyteplagg til alle ombord vil bli nektet å delta i konkurransen

sv_SESvenska
Rulla till toppen