NJFF Seatrout battle 2023 SeniorRegler (NJFF Seatrout battle 2023 Senior)

   • 

  Formål:

  -        Konkurransen arrangeres av Norges Jeger- og Fiskerforbund i forbindelse med NJFFs storsatsning, Sjøørretriket, som har som formål å bedre sjøørretens levevilkår.

  -        Konkurransen skal bidra til synliggjøring av sjøørretens verdi som sportsfisk, samt sette søkelyset på utfordringer sjøørreten møter både i havet og i våre sårbare bekker rundt hele Oslofjorden.

  -        Konkurransen er ellers et viktig ledd i Norges Jeger- og Fiskerforbunds arbeid for å løfte sportsfiske som en allmenn tilgjengelig, fremtidsrettet og sunn aktivitet som styrker folkehelse og fokuset på natur & miljø.

   

  §1 Generelle regler

   

  1.      Konkurransens varighet er fra 1. september til 30. september 2022. Fisk kan meldes inn i hele denne perioden.

  2.      Fiskeområdet er begrenset til Oslofjorden fra Halden i øst til Portør i vest. Fisk som fanges utenfor dette området vil ikke bli godkjent.

  3.      Alle skal gjøre seg kjent med fredningsområder og lokale fiskeregler før fisket starter.

   

  4.      Fisketid:

   -        Fisket kan utøves hele døgnet.

    •  Under konkurransen konkurreres det i to klasser, med følgende påmeldingsavgift:


   

  -        Junior: til og med 20 år.
  Påmeldingsavgift: 50kr

  -        Voksen: fra og med 21 år.
  Påmeldingsavgift: 150kr

   

  6.      Påmeldingsavgiften går uforbeholdent til midler for restaurering av sjøørretbekker i Oslofjorden. Pengene vil bli delt ut til en av Norges Jeger- og Fiskerforbunds lokalforeninger i nedslagsfeltet til Sjøørretriket. Juryen bestemmer hvilken forening som skal være mottaker av disse midlene i etterkant av konkurransen.

    •  Alle personer skal utøve fisket på egenhånd, det er ikke lov å melde inn fisk som er fanget av andre personer under sitt eget navn. Barn under 10 år kan få hjelp fra foreldre/ledsager med å kaste ut snøret, og håndtere fisken etter fangst. Fisken skal ellers fanges og sveives inn av innmelder uansett alder.


  8.      Premiering:

  -        Det vil være premie for de beste (se §2, punkt 1) i hver klasse etter følgende fordeling: Første, andre og tredjeplass.

  -        Størst fisk i hver klasse vil også premieres.

    •  Det vil være mulig å melde seg på og registrere seg under hele konkurransen periode, men vi anbefaler alle å melde seg på før 1. september.


    •  Godkjent flytevest eller flyteplagg er påbudt for alle deltakere som skal fiske i båt.

     •  Vest eller flyteplagg kan tas av når båten står i ro, men skal benyttes når båten er i bevegelse.   

  §2 Registrering av fangst

    •  Det er kun sjøørret som gjelder i konkurransen. Det er summen av de 3 lengste innmeldte sjøørretene for hver person i hver klasse som er grunnlaget for sluttresultatet.


    •  Sjøørreten må være minst 35 cm for å gjelde i konkurransen. Det konkurreres også om størst fisk (konkurransens lengste sjøørret) som er en individuell del-konkurranse.


    •  Fangst skal dokumenteres ved å ta bilde av fisken på dens høyre side liggende på valgfritt målebrett/målebånd. Målebrettet/målebåndet skal ligge flatt. Fiskens nese/snute skal berøre kanten ved 0-cm punktet på målebrettet/målebåndet. Halefinnen skal ligge rett og klypes forsiktig inn for å vise fiskens «lengste lengde». Fangst måles i hele cm. Bildet må tydelig vise fiskens lengde samt deltakernummeret som står påskrevet målebrettet, eller ligger som en lapp ved siden av.


    •  Målebrett/målebånd kan være av valgfritt merke/fabrikat, men tall og mål skal være godt synlige på bildet. Tommer gjelder ikke, kun centimeter.


    •  Ved bruk av tommestokk eller målebånd, anbefales det bruk av en avkrokningsmatte som underlag eller annet egnet underlag som ikke skader fisken, for eksempel vått gress, gummihåv etc.


    •  Fangst skal dokumenteres gjennom appen Fishy Live som du kan laste ned via enten Google Play eller App Store. Husk å laste ned denne appen før konkurransen. Benytt den åtte-sifrede koden som du fikk tilsendt via epost etter at du betalte registrering når du installerte appen.


    •  Det er obligatorisk med minimum ett bilde av fisken på målebrettet/målebåndet. Poseringsbilde er valgfritt, men ønskelig. Ønsker du å registrere fisken i «størst fisk-konkurranse», er målebrett + poseringsbilde obligatorisk.


    •  Registreringen åpner 08. august, og er åpen frem til 31. september klokken 20:00. Etter klokken 20:00 vil det ikke lenger være mulig å registrere fisk.


    •  Fangst som man ønsker å registrere skal registreres fortløpende. Det vil si så fort fisken er fanget så skal den dokumenteres og registreres via Fishy Live Appen.


    •  Det er ikke tillatt å oppbevare fisk midlertidig i live-well, keepnet eller lignende jfr. Lakse- og innlandsfiskelovens paragraf 37, 6 ledd.


    •  Fisk kan oppbevares i håv de nødvendige sekundene det tar å klargjøre for dokumentasjon.


  -        NB det tillates ikke å oppbevare fisken i håven mens man fisker.

    •  Fangstregistreringer vil gjennomgås av jury. Juryen står fritt til å justere registrert lengde og eventuelt underkjenne innmeldt fangst.


   §3 Regler for fisket

    •  Det er kun tillatt å fiske med én stang pr deltaker om gangen.


    •  Det er kun tillatt å utøve såkalt spinnfiske, meitefiske, dorging og fluefiske.


    •  Sjøørret under minstemål: 35 cm skal settes tilbake.


    •  Sjøørret større enn 55 cm anbefales å settes tilbake. Sjøørretbestanden i Oslofjorden er under press, og større gytefisk er viktige for å sikre et bærekraftig sportsfiske.


    •  Ved gjenutsetting skal hensynet til fisken stå først. Håndteringen av fisken skal være skånsom, og lufteksponering skal holdes til et minimum. Hold fisken rolig og forsiktig i vannet til den klar til å gå.  


   sv_SESvenska
Rulla till toppen