Swedish Pike Open

Tävling: Swedish Ice Pike Open 20-21

101 cm

Kjell Wiksten (Team Slaklina)


2021-02-14 17:14:03
©2021 Fishy Tech Sweden AB och Team Slaklina. Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.
1173/1135/14