Getadraget 2023Regler (Getadraget 2023)

§ 1. Tävlingens namn: GETADRAGET

§ 2. Tävlingsarrangörer: Geta Ungdomsförening r.f. i samarbete med Östergeta, Vestergeta, Dånö, Andersö, Snäckö och Olofsnäs fiskelag, Rankoskär, Pantsarnäs, Finnö och Isaksö.

Tävlingen vinns av det lag som uppnått den högsta sammanlagda längden av totalt 5 fångade gäddor över 60 cm. Abborrar ingår ej i tävlingen. Ett lag skall bestå av minst 2 och högst 3 deltagare. Om 2 eller flera lag har samma längd, vinner de laget som har den längsta gäddan.

INDIVIDUELLT
Största gädda 1, 2, 3.
Största gädda i juniorklass 1, 2, 3.
Största gädda avser den med störst längd. I juniorklass deltar alla under 15 år. Juniordeltagare måste ingå i ett lag.

§ 4. Rätt att delta:
Tävlingen är öppen för alla intresserade som uppfyller tävlingsreglerna.

§ 5. Deltagaravgift:
Deltagaravgiften är 90,00€ per lag.

§ 6. Tävlingstid:
Lördagen den 30 september 2023 kl. 09.00–16.00.
Båtarna måste vara tillbaka vid inmätningsområdet senast en halv timme efter tävlingen slut.

 § 7. Skepparmöte:

Varje båts kapten måste delta i skepparmötet ca en halv timme före start. Vid detta möte kan ändringar, förtydliganden och tillägg till dessa regler delas ut.

§ 8. Tävlingskort och mätbräda:
Varje båts kapten måste kvittera ut sitt tävlingskort före tävlingspasset. Alla tävlingskort och mätbrädor måste vara inlämnade vid inmätningsplatsen senast en timme efter tävlingspassets slut.
Ej återlämnat tävlingskort förorsakar genast eftersökningar. Lag som inte återlämnat sitt tävlingskort och som förorsakat efterspaningar p.g.a. slarv får stå för kostnader som uppkommer. Förorsakad mätbräda ersätts.

§ 9. Tävlingsområde:
Varje båt får en karta där tävlingsområdet är utmärkt. Under tävlingstiden får deltagarna inte avlägsna sig från tävlingsmrådet. Vid tävlingspassets slut måste laget återvända senast efter en halvtimme till något av de registrerade startplatserna för avregistrering.

§ 10. Fiskesätt:
Fiske får ske endast från båt. Mete, pimpel, fluga, spinnfiske eller trolling. 1 spö/person. Reservspö får finnas. Ekolod får användas. Naturligt agn ej tillåtet.

§ 11. Tävlingsfiskar:
Tävlingsfiskarnas minimått: gädda 60 cm.

Fisken mäts från käkspetsen till stjärtfenans yttre ände. Fisk under minimått godkännes inte.

§ 12. Inmätning:
För att en gädda räknas som inmätningsbar skall den var minst 60 cm. Alla gäddor mäts av lagen själva och skickas in per bild via Fishyappen och kontrolleras av tävlingsledningen innan de godkänns.  OBS! SÄTT ALDRIG EN SKADAD FISK TILLBAKA I SJÖN SOM ÄR UNDER MINIMIMÅTTET.

§ 13. Ansvar:
Varje tävlande deltar i tävlingen på eget ansvar. Varje tävlingsdeltagare ska känna till dessa regler. Varje skeppare ansvarar för att båten är anpassad efter omständigheterna. Domarkollegiet kan utesluta ej godkänd båt.
§ 14. Övervakning:

Övervakningen av tävlingsområdet sköts av inmätningsbåtarna. Tävlingsdeltagare måste följa övervakarens direktiv. Flytväst är obligatorisk.

§ 15. Tävlingsjury:
Tävlingsjuryn består av 4 representanter utsedda från arrangörerna samt fiskelagen.

§ 16. Protest:
Protest inlämnas skriftligen till tävlingsjuryn senast 15 minuter efter det att resultaten givits. Protestavgift är 40,00€, som återbetalas om protesten är befogad. Tävlingsjuryns beslut kan inte överklagas.

§ 17. Avstängning:
Lag som bryter mot 6, 7, 8, 9, 10, 11 eller 12 § kan få sina resultat förkastade. Uppträder båtlag olämpligt och med dåligt sjömanskap utesluts de ur tävlingen. Beslut fattas av tävlingsjuryn efter att ha hört de berörda.

Tilläggsuppgifter: Helena Martinsson, tel. 0457 331 3114,
e-post: geta.uf@nullgmail.com

Anmälningar via www.fishy.nu

sv_SESvenska
Rulla till toppen