Årets Kajakfiskare 2024 - Gös Bonanza Livegivare - AntenRegler (Årets Kajakfiskare 2024 - Gös Bonanza Livegivare - Anten)

Regler Årets Kajakfiskare 2024

Uppdaterad 3/2 2024.

Tillåtna fiskemetoder:

- Livegivare

- Spinnfiske

- Vertikalt/Prickskjutning

Ej tillåtet: Trolling.

Sportsmannaanda:

Korrekt och trevligt uppförande i kamratanda samt att hålla sig till regelverket.

Säkerhet:

Obligatorisk säkerhetsutrustning som måste finnas med i kajaken:

Kompass (Den i telefonen är ok). Kniv. Krokavbitare. Visselpipa. Vatten. Första hjälpen, (plåster, sårtvätt). Telefon. Trampkajaker måste ha en paddel också. Flytväst/Flytkläder. 

Flytväst eller liknande är obligatorisk och skall bäras under hela den tiden man vistas på vattnet.

Den fiskande ska se till att han har en försäkring som gäller och alla deltar på egen risk.

Om tävlingen är i mörker så ska man ha lanterna (vit runtomlysande).

Är det kallt i vattnet så är det torrdräkt som gäller.

Allmänt:

Vi följer ”sjölagen”, som tex, lanternaföring, alkohol på sjön osv, ankra upp eller fiska i en farled är inte heller att rekommendera.

Generellt får ej kajak med elmotor/motor/segel användas. Om man har elmotor pga av hälsoproblem så söker man dispens hos tävlingsledningen.

I år kommer vi ha lite olika tävlingsformer där reglerna varierar angående Livegivare, elmotor mm så håll utkik på respektive tävling vad som gäller.

Samling och genomgång före start är obligatorisk närvaro på. Eventuella lokala regler kan förekomma och de tävlande skall då informeras om detta.

Vid försenad ankomst kommer bestraffning att ske med 2 cm per minut. Om förseningen är mer än 15 minuter så kommer den tävlande att bli diskvalificerad i hela tävlingen.

Fiskemetoder:

Endast handredskap i form av spö och rulle och artificiella beten.

Trolling är inte tillåtet. (Håll utkik på respektive tävling vad som gäller).

Doftämnen, de som finns på marknaden får användas.

All fisk måste fångas och landas från inuti kajaken.

All mätning måste ske på vattnet i kajaken dock om man får en större fisk tex en gädda så får man gå iland för att mäta och fota.

Hjälp från medtävlanden är tillåtet, dock måste fotograferingen ske med den tävlandes egen kamera/telefon.

Vi ska hålla ett avstånd på minst 30m mellan de tävlande.

Ej tillåtet med upphängare.

Fotografering:

Efter fotograferingen så skall fisken återutsättas på ett säkert sätt och den tävlande ansvarar för fiskens välmående.

All fotografering skall ske med digital kamera/mobiltelefon.

Egen mätbräda får användas, rekommenderas, uppvisas innan till tävlingsledningen

Bilden måste vara tydlig och markeringarna på mätbrädan måste kunna avläsas.

Hela fisken MÅSTE synas på bilden. Handen är tillåtet att ha över fisken så länge den inte skymmer huvudet eller stjärtfenan.

Bilderna får inte manipuleras på något sätt.

Fisken måste ligga med vid mätbrädans kant och huvudändan skall vara vid 0 cm.

Måttet ni får skall avrundas uppåt till nästkommande hel centimeter. D.v.s. 28,2 = 29 och 28,9 är också =29 cm.

Protester:

Alla protester ska vara skriftliga och inkomma till tävlingsledningen till senast 30 minuter efter fisketidens avslutande.

Vid regelbrott kan följande straff utdelas:

a)       Ett maximalt avdrag från dagens fångst av 75 cm.

b)      Diskvalifikation i tävlingen.

c)       Cm avdrag. Tex om man inte passar tiden för säkerhetsgenomgången/kaptensmötet.

Övrigt:

-          Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att använda deltagarnas bilder för vidare marknadsföring av kajakfisketävlingar.

-          Ev vinstskatt betalas av de tävlande.

-          All medverkan sker på egen risk.

-          Boende och fiskekort ingår normalt inte.

-          Vi håller oss till de regler som är på respektive vatten.

sv_SESvenska
Rulla till toppen