Gunki Iron Perch

Tävling: Gunki Iron Perch 2021


 Regler (Gunki Iron Perch 2021)

 • Fisken får inte ”sträckas” dock får stjärtfenan justeras. Endast en hand på fisken, inga fingrar i munnen. Bilden ska tas ovanifrån så att man tydligt kan se fisk och markeringar.
 • Den som fångar de tre längsta abborrarna  under perioden fr.o.m 1:e februari fram t.o.m 31:e oktober 2021 vinner tävlingen.
 • Anmälningar sker löpande med start fr.o.m 1:e februari  t.o.m 31:e oktober 2021.
 • Abborren måste vara minst 40cm för att få räknas.
 • Inga fiskar som är fångade innan starten av tävlingen räknas.
 • Fångad fisk måste anmälas senast 14 dagar efter fångstdag, inom tävlingsdatum.
 • Längden på fisken avrundas nedåt till närmaste hela cm.
 • All fisk som anmäls måste återutsättas, enbart C&R är tillåtet.
 • Abborren måste vara fångad på ett valfritt GUNKI bete  (t.ex.  Grubby shad, Peps, G Bump, Boogie Craw….) .
 • Tävlingen är öppen för tävlande  i följande länder: Sverige, Danmark, Norge, Finland.
 • Det blir en administrativ kostnad på 100:- för att registrera sig för tävlingen läs mer om detta på Fish Eco.
 • Anmälan sker här https://www.fishy.nu/gunki-iron-perch

Vid anmälan behöver ni maila oss två bilder:

 • Fångstman och fisk.
 • Fisk mot en mätsticka där man tydligt kan se längden.

Samt följande info:

 • Fullständigt namn, adress, mobilnummer
 • Vilket bete fisken tagit på
 • Längd på fisken
 • Gärna vikt
 • Gärna en kort fångstberättelse
 • Gärna i vilket vatten

Genom att anmäla en fisk överlämnar man hela ansvaret för bedömningen om fiskens giltighet till oss.

Vi har full rätt att underkänna fisk som vi menar inte uppfyller kraven (otydligt foto, ej godkänd mätsticka, olagligt fångad fisk osv.)

Fiskarna presenteras löpande på Gunki Scandinavias facebook.