Vänern Big Three Trolling Cup!

Tävling: Vänern Big Three Trolling Cup!

Öring 71 cm

Joakim Sahlberg (Team J-S)


2021-05-01 13:08:05
©2021 Fishy Tech Sweden AB och (Team J-S). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.