Vänern Big Three Trolling Cup!

Tävling: Vänern Big Three Trolling Cup!

Öring 77 cm

Emil Engvall (Team Ballerina)


2021-05-02 12:34:02
©2021 Fishy Tech Sweden AB och (Team Ballerina). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.