Vänern Big Three Trolling Cup!

Tävling: Vänern Big Three Trolling Cup!

Öring 74 cm

Ulf Dackemark (Dackarna)


2021-06-04 12:25:03
©2021 Fishy Tech Sweden AB och (Dackarna). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.