Vänern Big Three Trolling Cup!

Tävling: Vänern Big Three Trolling Cup!

Gös 82 cm

Leif Fredriksson (Team Toby)


2021-06-05 16:18:01
©2021 Fishy Tech Sweden AB och (Team Toby). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.