Vänern Big Three Trolling Cup!

Tävling: Vänern Big Three Trolling Cup!

Öring 68 cm

Andreas Dilén (Hurricane Trolling)


2021-06-06 09:19:47
©2021 Fishy Tech Sweden AB och (Hurricane Trolling). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.