Vänern Big Three Trolling Cup!

Tävling: Vänern Big Three Trolling Cup!

Gös 86 cm

Henrik Messfeldt (Team Ozza/Messi)


2021-06-08 20:21:36
©2021 Fishy Tech Sweden AB och (Team Ozza/Messi). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.