Vänern Big Three Trolling Cup!

Tävling: Vänern Big Three Trolling Cup!

Öring 86 cm

Lars Johansson (Team Gäddbullar)


2021-06-17 18:57:44
©2021 Fishy Tech Sweden AB och (Team Gäddbullar). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.