Vänern Big Three Trolling Cup!

Tävling: Vänern Big Three Trolling Cup!

Öring 83 cm

Kurt Andersson (Rio De La Grästorp)


2021-06-24 19:26:53
©2021 Fishy Tech Sweden AB och (Rio De La Grästorp). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.