Vänern Big Three Trolling Cup!

Tävling: Vänern Big Three Trolling Cup!

Öring 72 cm

Patrik Lundgren (Team Labels)


2021-06-26 19:45:59
©2021 Fishy Tech Sweden AB och (Team Labels). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.