Vänern Big Three Trolling Cup!

Tävling: Vänern Big Three Trolling Cup!

Gös 67 cm

Thomas Johansson (Team Vänertrolling)


2021-06-29 15:33:39
©2021 Fishy Tech Sweden AB och (Team Vänertrolling). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.