Vänern Big Three Trolling Cup!

Tävling: Vänern Big Three Trolling Cup!

Öring 83 cm

Andreas Hagström (Team Beason)


2021-07-03 11:06:18
©2021 Fishy Tech Sweden AB och (Team Beason). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.