Vänern Big Three Trolling Cup!

Tävling: Vänern Big Three Trolling Cup!

Öring 76 cm

(Rapalaproguide Henrik)


2021-07-03 16:56:43
©2021 Fishy Tech Sweden AB och (Rapalaproguide Henrik). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.