Vänern Big Three Trolling Cup!

Tävling: Vänern Big Three Trolling Cup!

Gös 58 cm

Jan Fredriksson (Team Dedu)


2021-07-10 19:50:47
©2021 Fishy Tech Sweden AB och (Team Dedu). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.