Vänern Big Three Trolling Cup!

Tävling: Vänern Big Three Trolling Cup!

Gös 66 cm

Arvid Ahlstrand (Team Ahlis)


2021-07-18 09:05:21
©2021 Fishy Tech Sweden AB och (Team Ahlis). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.