Vänern Big Three Trolling Cup!

Tävling: Vänern Big Three Trolling Cup!

Gös 69 cm

Lars Sahlin (Team Sahlin)


2021-07-24 19:10:29
©2021 Fishy Tech Sweden AB och (Team Sahlin). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.