Swedish Pike Open

Tävling: Swedish Ice Pike Open 2021-2022

102 cm

Joel Erlandsson (Team Liffen)


2021-12-11 18:41:58
©2021 Fishy Tech Sweden AB och (Team Liffen). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.