Swedish Pike Open

Tävling: Swedish Ice Pike Open 2021-2022

96 cm

Joacim Överby (Team Överby Fishing)


2022-01-18 09:20:37
©2022 Fishy Tech Sweden AB och (Team Överby Fishing). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.