Swedish Pike Open

Tävling: Swedish Ice Pike Open 2021-2022

107 cm

Teo Bomark (Slumpgäddan)


2022-01-24 14:26:06
©2022 Fishy Tech Sweden AB och (Slumpgäddan). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.