Årets kajakfiskare 2022 - Camp 3 sjöar!

Tävling: Årets kajakfiskare 2022 - Camp 3 sjöar!


 Regler (Årets kajakfiskare 2022 - Camp 3 sjöar!)

Regler 

Sportsmannaanda: 

Korrekt och trevligt uppförande i kamratanda samt att hålla sig till regelverket. 

Säkerhet: 

 • Den fiskande ska se till att han har en försäkring som gäller. 
 • Alla deltagare skall vara nyktra under samtliga tävlingsmoment.  
 • Arrangören är utan ansvar för olycka och skador på person och utrustning som kan drabba deltagarna under tävlingen och i samband med tävlingen. 
 • Fiskare måste ha en krokavbitare med sig. 
 • Kajaken skall vara lämpad för framfart i skärgårdsmiljö och uppfylla övriga specifikationer gällande flytetyg enligt gällande sjöregler.  
 • Tävlingsledningen har rätt att avhysa kajaker som inte uppfyller tävlingsledningens krav.  
 • Vid osäkerhet kontakta tävlingsledningen. 
 • Varje deltagare måste ha flytväst, flytjacka eller flytoverall på sig under hela tävlingen. 
 • Kajaken bör vara utrustad med kompass, mobiltelefon med täckning på gällande vatten. 

Allmänt: 

 • Mätning av fisk: Mäts i längd och avrundas uppåt. Om det är två eller flera som har samma maxlängd så går tävlingsledningen in och studerar bilderna för att kunna avgöra mer noggrant. Tex Gädda: 118,3cm och 118,8 cm Då vinner den på 118,8cm. 
 • Vi använder oss av en tävlingsapp på samtliga tävlingar: “FISHY” Se till at ni har laddat ner den till eran telefon och att allt fungerar innan tävlingen. 
 • Om två fiskare har exakt samma cm efter tävlingen så skall dessa särskiljas enligt följande modell 
 1. Den som har längsta gäddan (bara den längsta av tre möjliga).  

Om resultatet fortfarande är lika gäller b) 

b) Den som har längsta abborren (bara den längsta av tre möjliga).  

 • Det är inte tillåtet att börja fiska innan tävlingsstart eller att fortsätta fiska efter tävlingsslut.  
 • Det är heller inte är tillåtet att anmäla en fisk som inte fångats inom tävlingsområdet, mellan tävlingsstart och -stop under tävlingsdagen. 
 • Kajak med elmotor/motor/segel får ej användas. 
 • Samling och genomgång före start är obligatorisk närvaro på.  
 • Eventuella lokala regler kan förekomma och de tävlande skall då informeras om detta. 
 • Vid försenad ankomst kommer bestraffning att ske med 1cm per minut. Om förseningen är mer än 15 minuter så kommer den tävlande att bli diskvalificerad i hela tävlingen. (En fot i land vid målgång). 
 • Minimimått kommer inte att tillämpas, all den fisk som fångas som ni vill räkna med i tävlingen skall fotograferas på avsedd mätbräda. Fotografiet måste vara tydligt och nummerbrickan måste också finnas med och vara tydlig. Efter fotograferingen så skall fisken återutsättas på ett säkert sätt. 
 • Den tävlande ansvarar för fiskens välmående. 
 • Anmälningsavgiften skall vara betalad innan tävlingen börjar och återbetalas ej vid sjukdom eller liknande. 
 • Fiskekort löser den tävlande själv. (Camp 3 sjöar ingår fiskekort i anmälningsavgiften). 

Fiskemetoder: 

 • Endast handredskap i form av spö och rulle och artificiella beten.  
 • Vi tillåter inte användande av levande eller dött bete, långrev, utterbräda, etc. 
 • Den tävlande skall följa de regler som finns på det vattnet den tävlande fiskar på. 
 • All fisk måste fångas och landas från inuti kajaken. 
 • Man får fiska med ett spö fört från handen. 
 • En tävlande fiskar sina egna fiskar i sin egna kajak och fotar sina egna fiskar och lämnar in foton på sina egna fiskar. Man tävlar Mao individuellt med sin egna kajak med sina egna fångster. 
 • Hjälp från medtävlanden är tillåtet, dock måste fotograferingen ske med den tävlandes egen kamera/Mobil. Hjälpbåt ok. 
 • Vi ska hålla ett avstånd på minst 30m mellan de tävlande. Detta gäller inte för tävlingsledningen. 

Fotografering: 

 • Fångst skall fotograferas mot mätbrädans graderingsskala med fiskens mun vid 0-strecket och total längd tydligt synlig vid stjärtfenan på digitalfotografiet.  
 • Bilden måste vara tydlig och markeringarna på mätbrädan måste kunna avläsas samt tagg. 
 • Hela fisken MÅSTE synas på bilden. Det är tillåtet att ha handen över fisken så länge den inte skymmer huvudet eller stjärtfenan. 
 • När ni lämnar in fångstbilder och övriga bilder så ger ni tävlingsledningen rätt att använda dom i marknad föringssyfte. Ni äger fortfarande bilderna och ger oss enbart rätt att använda dem i egen marknadsföring.  
 • Bilderna får inte manipuleras på något sätt. 
 • Nummerbrickan/Liknande måste vara helt synlig för att fisken skall räknas. Syns inte nummerbrickan så diskas den bilden. 

Protester: 

Alla protester ska vara skriftliga och inkomma till tävlingsledningen till senast 30 minuter efter fisketidens avslutande. 

Vid regelbrott kan följande straff utdelas: 

a) Ett maximalt avdrag från dagens fångst av 75 cm. 

b) Cm avdrag. 

c) Diskvalifikation i tävlingen. 

Priser: 

Som vanligt har vi ett fint prisbord från våra sponsorer.