Vänern Big Three Trolling Cup IIRegler (Vänern Big Three Trolling Cup II)

Endast trolling på Vänerns allmänna vatten.

Tävlingstid 2022-05-01 -- 2023-04-30. Resultaten "mörkas" from 2022-04-10 så vi får lite spänning på sluttampen....

Anmälningsavgiften skall vara betald innan ni lämnar hamn. Av anmälningsavgiften på 500kr går 400kr till smolt!

En inloggning per teamkapten, fritt antal medfiskare. Teamkapten skall alltid vara på plats i båten vid fiske, det spelar ingen roll vem i båten som drillat den aktuella fisken, trolling är ett lagarbete! Ni kan givetvis lägga in era "ordinarie" teamkamraters namn vid anmälan, poseringsbilderna blir roligare då. Ni kan även lägga till en deltagare som ni döper till "no name".

Fri Vänerhamn

Poängberäkning: Totallängden på teamets längsta lax + längsta öring + längsta gös.

Minimimått (lax och öring): Minimimått för fenklippt/odlad lax och fenklippt/odlad öring är 62cm med "icke klämd" stjärtfena och stäng mun, fisken skall ligga rakt på mätbrädan. Vild/icke fenklippt, lax och öring, är fredad och får därför inte rapporteras.

Minimimått (gös): Minimimått för gös är 50cm med "ej klämd" stjärtfena och stängd mun, fisken skall ligga rakt på mätbrädan.

Poängberäkning: Längden på resp fisk avrundas nedåt till närmaste hel cm. Alla tre arter ger 1 poäng per cm.

Om två eller fler team får samma slutpoäng vinner det team som först fick sin slutpoäng, dvs den som var snabbast med att registrera den sista poänggivande arten i sin "big three".

Samma princip gäller för artvinnaren, om två eller fler team får samma längd på sin längsta fisk i en art vinner det team som registrerade sin fisk först.

Inrapportering: All inrapportering sker i appen ”Fishy Live”, inrapportering skall ske snarast fisken är fångad och ute på sjön. Man kan "uppgradera" i resp art när man fångat en längre fisk.

OBS - se till att ha senaste versionen av appen (i dagsläget version 0.9) - OBS

I appen skall (minst) två bilder skickas in (per fisk), Fiskarna skall vara mätta och inrapporterade ute på sjön.

Ange gärna i kommentarsfältet för resp rapporterad lax om höger bukfena är klippt eller ej (=fisk satt av Fortum), denna info är viktig för förvaltningen!

1, Fisk mot mätbräda (mätbräda tillhandahålls ej) där man tydligt kan se hela fiskens längd. Mätbrädan skall ligga plant och vara försedd med ”stopp”. Fiskens nos skall ligga mot ”stoppet” med stängd mun. Fisken skall ligga med huvudet åt vänster och buken nedåt, det skall gå att se att fettfenan, på lax och öring, är klippt på bilden. Fisken skall ligga rakt på mätbrädan.

Då "mätdekaler" varierar skall mätbärdan kompletteras med tumstock, hela tumstocken skall synas på bild.

Alla fiskar skall ligga rakt på mätbrädan med stängd mun och "icke klämd" stjärtfena.

Lax och öring skall vara avlivad före mätning.

Gös får återutsättas så den får därför "hållas ner" mot mätbrädan men även gösens mun skall vara stängd och stjärtfenan får icke klämmas.

2, Poseringsbild på fisk och fångstman.

3, Valfri bild 

Ang "kompisfiske": Om kapten i team #1 är ute och trollar med kapten i team #2 i team #2´s båt så får varje fångad fisk bara registreras i ett av teamen. Fångas det exempelvis en stor öring på 85cm och en stor lax på 92cm så kan båda dessa fiskar antingen registreras på team #1, eller på team #2. Alternativt så registreras öringen på team #1 och laxen på team #2 eller vice versa. Exakt hur ni registrerar fångsten vid "kompisfiske" får ni göra upp själva, men MAX EN REGISTRERING PER FÅNGAD FISK!

Prisutdelning: Meddelas på tävlingens sociala medier. Presentkort till 1:a, 2:a och 3:a samt presentkort till största fisk i resp art. En Buster Mini lottas ut bland de team som rapporterat in godkänd fisk i alla tre arter.

Uteslutning: Tävlingsdeltagare som bryter mot tävlingsbestämmelserna eller gällande bestämmelser för fiske och sjöfart utesluts ur tävlingen. Tävlingsledningen äger rätt att av säkerhets-, redskaps- och fångstskäl inspektera deltagande båtar och ev. förvägra deltagande i tävlingen.

Tävlingsledning: Tävlingsledare: Fredrik Andersson, Bitr. Tävlingsledare: Sten-Gunnar Steénson

Övriga bestämmelser: Lax och öring som rapporteras i appen skall vara avlivad, detta för att ”catch and release” på salmonider skall utföras så skyndsamt och skonsamt som möjligt. Att både mäta och fota mot mätbräda samt ta poseringsbild på fångstman och fisk är inte att anse som skyndsamt och skonsamt.

Gös får återutsättas, men tänk på att inte utsätta en gös för allt för mycket stress om du tänker återutsätta den. Gös är en utmärkt matfisk, varför inte passa på att njuta av gösen på matbordet om du fångar en fin matfisk!

Betesbegränsning: 10 beten per båt.

Tävlingsområdet är hela Vänern på allmänt vatten, beakta ev specialregler i naturparker, exempelvis Djurö. Enda godkända fiskemetoden är trolling. 

 

Förtydligande ang trolling v/s flötestrolling

Flötestrolling är en godkänd metod under förutsättning att:

1, Betesfisken är död.

2, Båten måste framföras med motor (elmotor eller förbränningsmotor), båten får ej stå still då detta är en trollingtävling, inte en metetävling.

Det spelar ju ingen roll om en död betesfisk sitter i en betesskalle där linan är fäst vid en paravan/planerboardlinklämma och dras fram sakta efter en båt eller om den döda betesfisken är fäst i ett kroktackel där linan är fäst vid ett flöte och dras sakta fram efter en båt.

Tänk på att gösen är fredad i vissa områden på våren,

OBS! Planerboard måste vara försedda med flaggor, Ghostparavaner och liknande får användas utan flaggor men med iakttagande av försiktighet.  Även flöten får användas utan flaggor men med iakttagande av försiktighet.

Reglerna kan komma att justeras under tävlingsperioden om behov uppkommer

 

Stort tack till Buster Boats och Rogers Marin i Lidköping för priserna!

Tack för att du är med och bidrar till mer smolt i Vänern!

Smolten sätts vid Kinnekulle Camping i Kinneviken, Vänern.

 

SKITFISKE PÅ ER ALLIHOP!

sv_SESvenska
Rulla till toppen