SportfiskeAkademin Big PikeRegler (SportfiskeAkademin Big Pike)

OBS Läs reglerna noga! Inga händer på stjärtspole eller stjärtfena!


- Det är tillåtet att fiska i valfritt vatten inom Sveriges gränser, vattnet måste vara öppet för alla via antingen fiskekort eller genom det fria fisket. Det är endast tillåtet att fiska med ett spö per person, spinnfiske eller flugfiske. Det är enbart tillåtet att använda artificiella beten.

- Tävlingsperioden är 1 januari 2023  – 1 januari 2024

- Den fiskare som lyckats fånga den längsta totala längd på sju gäddor under tävlingstiden är vinnare av Big Pike 2023. Minimimått: 85cm per gädda.

- Man kan anmäla sig när som helst under tävlingsperioden och anmälan sker digitalt via tävlingssidan på www.fishy.nu.

- Tävlingssidan uppdateras automatiskt på www.fishy.nu och man kan hela tiden följa vilka som har flest centimeter.

- All fisk skall återutsättas.

- Juryn har ensam beslutsrätt om vilka fiskar som ska godkännas eller ej.  Andra kan tas in för konsultation.

Registrera fisk och fota fisk

Gäddan ska fotas tillsammans med ett mätverktyg som gör det enkelt för tävlingsledningen att verifiera angiven längd. Fisken skall mätas på en måttbräda eller måttband avsett för att mäta fisk på. 

OBS! En landningsmatta är ej giltigt mätverktyg även om det finns utmärkt mått på den. Hela måttverktyget skall synas tydligt och får inte ligga ovanpå fisken. Fota fisken med gäddans huvud till vänster i bild. Mer nedan! 

Registrering via fishyappen.  Fisken måste anmälas samma dag som fångsten skett.

För att en fisk ska kunna registreras måste den vara minst 85 cm. Mät fisken i hela centimeter. Är den till exempel 95,7 så blir den anmälda längden kortad nedåt till 95 cm. Förtydligande: Avrunda nedåt.

OBS Återfångst får anmälas MEN BARA EN GÅNG dock inte samma dag.

Alla fiskar MÅSTE fotas liggande och på så sätt att det tydligt framgår att nosen ligger vid nollan och att stjärtfenan tydligt syns mot angiven längd, annars kan avdrag göras. Vi rekommenderar att ni använder en mätbräda med s.k. STOPP men inte ett måste. OBS Mätverktyget kan tas in för kontroll om misstanke om fusk föreligger. Ta många foton, alltid med gäddans huvud till vänster i bild. Ta också en poseringsbild för bruk i media. 

- Fisken får hållas fast med en eller om så behövs två händer under det att mätning och dokumentering sker, man får inte hålla någon hand på stjärtspolen eller stjärtfenan (medför 10 cm avdrag).

Vi godkänner inte C&R mattor med tryckt måttstock som mätverktyg. Det är upp till den tävlande att själv förse sig med måttdekal och att använda korrekta mätverktyg. Otydliga bilder underkänns alternativt sker lämpligt avdrag i cm. Kontroller av anmälda fiskar kan ske flera gånger under tävlingen och korrigeringar kan göras om juryn finner det lämpligt.

När tävlingsledningen godkänt fångsten registreras den och visas upp på sidan. Sportfiskeakademin förbehåller sig rätten att använda tävlingsbilder för reklam för tävlingen i media.

Ändringar i regler kan ske under tävlingstiden om arrangörerna finner anledning till detta. Om vi skulle upptäcka något som vi tycker är regelvidrigt hanterande eller dylikt.


Vi hoppas på en trevlig och framgångsrik tävling för alla deltagare i Sportfiskeakademins BIG PIKE 


Tävlingen arrangeras av SportfiskeAkademin i samarbete med FISHY.NU, ABU GARCIA, CATCH FISKERESOR, DIDRIKSONS, LOWRANCE & FLYDRESSING. 

sv_SESvenska
Rulla till toppen