Swedish Pike Open 2020Regler (Swedish Pike Open 2020)

OBS nytt från 2020-06-22, fisken måste anmälas senast en vecka efter fångst!

Det är tillåtet att fiska i valfritt vatten inom Sveriges. Det är endast tillåtet att fiska med ett spö per person. Det är enbart tillåtet att använda artificiella beten.

Tävlingsperioden för kvalet är 19 maj – 15 september 2020.

De fem fiskare som lyckats dra flest antal meter gädda på fem fiskar under den totala
kvalperioden går direkt till final på Camp Dragsö.

Wildcard. Den sjätte lottas in bland de kommande femton bäst placerade.

Man kan anmäla sig när som helst under tävlingsperioden och anmälan sker digitalt via tävlingssidan på www.fishy.nu.

Tävlingssidan uppdateras automatiskt på www.fishy.nu och man kan hela tiden följa vilka som har flest centimeter.

All fisk skall återutsättas.

Juryn har ensam beslutsrätt om vilka fiskar som ska godkännas eller ej. Juryn består av Jan Olsson, Thomas Abrahamsson. Andra kan tas in för konsultation.

Vi godkänner återfångade gäddor, men inte återfångster gjorda samma dag.

Registrera fisk och fota fisk

Gäddan ska fotas tillsammans med en måttstock som gör det enkelt för tävlingsledningen att verifiera angiven längd. Hela måttverktyget skall synas tydligt och får inte ligga ovanpå fisken. Fota fisken med gäddans huvud till vänster i bild. 

Registrering sker här kom ihåg att alltid använda samma mailadress, det är på den dina fiskar "registeras". OBS nytt från 2020-06-22, fisken måste anmälas senast en vecka efter fångst!

För att en fisk ska kunna registreras måste den vara minst 75 cm. Mät fisken i hela centimeter. Är den till exempel 95,7 så blir den anmälda längden kortad nedåt till 95 cm. Förtydligande Avrunda nedåt.

Alla fiskar MÅSTE fotas på så sätt att det tydligt framgår att nosen ligger vid nollan och att stjärtfenan tydligt syns mot angiven längd. Ta många foton, alltid med gäddans huvud till vänster i bild. Ta också en poseringsbild för bruk i media.

Vi godkänner inte C&R mattor med tryckt måttstock som mätverktyg. Det är upp till den tävlande att själv bekräfta att använt mätverktyg är korrekt. Otydliga bilder underkänns alternativt sker lämpligt avdrag i cm. Kontroller av anmälda fiskar kan ske flera gånger under tävlingen och korrigeringar kan göras om juryn finner det lämpligt.

När tävlingsledningen godkänt fångsten registreras den och visas upp på sidan. Ändringar i regler kan ske under tävlingstiden om arrangörerna finner anledning till detta. Lycka till i årets Swedish Pike Open!

Tävlingen arrangeras av Fishy Tech Sweden AB, ett bolag som utvecklar digitala produkter för sportfiskebranschen. Gemensamt ägt av iFiske och KlimatPositiv (FishEco) AB.

sv_SESvenska
Rulla till toppen