Swedish Pike Open 2020Regler (Swedish Pike Open 2020)

OBS nytt fra 2020-06-22, fisken skal meldes senest en uke etter fangst!

Det er tillatt å fiske i alle vann i Sverige. Det er kun tillatt å fiske med en stang per person. Det er kun tillatt å bruke kunstig agn.

Konkurranseperioden for kvalifiseringen er 19. mai – 15. september 2020.

De fem fiskerne som klarte å trekke inn flest meter med gjedde fem fisker under totalen
kvalifiseringsperioden går direkte til finalen på Camp Dragsö.

Wild card. Den sjette trekkes blant de neste femten best plasserte.

Du kan melde deg på når som helst i konkurranseperioden og påmelding skjer digitalt via konkurransesiden på www.fishy.nu.

Konkurransesiden oppdateres automatisk på www.fishy.nu og du kan alltid følge med på hvem som har flest centimeter.

All fisk skal settes ut.

Juryen har enerett til å bestemme hvilken fisk som skal godkjennes eller ikke. Juryen består av Jan Olsson, Thomas Abrahamsson. Andre kan hentes inn for konsultasjon.

Vi aksepterer gjenfangst av gjedde, men ikke gjenfangst gjort samme dag.

Registrer fisk og fotografer fisk

Gjedda skal fotograferes sammen med en målestokk som gjør det enkelt for konkurranseledelsen å verifisere oppgitt lengde. Hele måleverktøyet skal være synlig helt klart og må ikke ligge oppå fisken. Fotografer fisken med gjeddehodet til venstre i bildet. 

Registrering skjer her husk å alltid bruke samme e-postadresse, det er der fisken din "registreres". OBS nytt fra 2020-06-22, fisken skal meldes senest en uke etter fangst!

For at en fisk skal registreres må den være minst 75 cm. Mål fisken i hele centimeter. Er den for eksempel 95,7, vil den oppgitte lengden bli forkortet ned til 95 cm. Avklaring Rund ned.

All fisk MÅ fotograferes på en slik måte at det er tydelig at snuten står i null og at halefinnen er godt synlig mot angitt lengde. Ta mange bilder, alltid med gjeddehodet til venstre i bildet. Ta også et poseringsbilde for bruk i media.

Vi godkjenner ikke C&R matter med påtrykt målestokk som måleverktøy. Det er opp til konkurrenten å bekrefte at måleverktøyet som brukes er riktig. Uklare bilder avvises, alternativt foretas et passende fradrag i cm. Kontroll av registrert fisk kan foregå flere ganger i løpet av konkurransen og korrigeringer kan foretas dersom juryen finner det hensiktsmessig.

Når konkurranseledelsen godkjenner fangsten, registreres den og vises på siden. Regelendringer kan skje i løpet av konkurranseperioden dersom arrangørene finner grunn til dette. Lykke til i årets Swedish Pike Open!

Konkurransen arrangeres av Fishy Tech Sweden AB, et selskap som utvikler digitale produkter for sportsfiskeindustrien. Felles eid av iFiske og KlimatPositiv (FishEco) AB.

nb_NONorsk bokmål
Skroll til toppen