KinneKulleOnline KKO 2021Regler (KinneKulleOnline KKO 2021)

Helgen 17 – 18 april 2021, vi fiskar alltså bara lördag + söndag vid KKO 2021. Vid ”extrem väderlek” flyttas tävlingen till reservdatumen dvs 24 – 25 april, ev besked om detta tas senast torsdag kväll 15 april.

Fri Vänerhamn Ni får alltså utgå från precis vilken hamn ni vill i Vänern, ni kan byta hamn på söndagen om ni vill. Se det som ”en helt vanlig trollinghelg” på Vänern men med ett tävlingsmoment – dessutom är ni med och bidrar till mer smolt i Kinneviken, Vänern!

Start Start 00:01 resp dag, ni får med andra ord börja fiska hur tidigt ni vill resp dag….

"Målgång" Fiskarna skall vara inrapporterade i appen senast 17:00 resp dag. Det finns inget krav på att vara i hamn något speciellt klockslag med undantag för fiskar som aspirerar på tävlingens största fisk, se mer info nedan.

Poängberäkning Totallängd på maximalt 12 fiskar (fenklippt lax eller fenklippt öring). Max 6 fiskar får inrapporteras per dag. Minimimått på lax och öring är 60 cm med ”ej klämd” stjärtfena enligt dagens gällande fiskeregler på Vänern, för tävlingen gäller dock 62 cm som minimimått med ”ej klämd” stjärtfena. Längden på fisken avrundas nedåt till närmaste hela cm

Inrapportering All inrapportering sker i appen ”Fishy Live”, inrapportering får ske på den aktuella dagens fångster mellan 00:01 – 17:00 respektive dag.

 OBS Lördagens fiskar skall ni klippa bort en bit av den övre stjärtfenan (ca 1cm) OBS

 

OBS !! Fångad fisk skall rapporteras snarast!!  OBS

OBS Rekommenderas att uppdatera appen till version 0.7.0 (gratis, inget krångligt)  OBS

I appen skall två bilder skickas in (per fisk), Fiskarna skall vara mätta och inrapporterade ute på sjön.

Ange gärna i kommentarsfältet för resp rapporterad lax om höger bukfena är klippt eller ej (=fisk satt av Fortum), denna info är viktig för förvaltningen!

1, Fisk mot mätbräda (mätbräda tillhandahålls ej) där man tydligt kan se längden. Mätbrädan skall ligga plant och vara försedd med ”stopp”. Fiskens nos skall ligga mot ”stoppet”. Fisken skall ligga med huvudet åt vänster och buken nedåt, det skall gå att se att fettfenan är klippt på bilden. 

Då "mätdekaler" varierar skall mätbärdan kompletteras med tumstock. Det finns mädekaler att hämta ut på Mariestads Marina om ni skall bygga egna mätbrädor, tack Svedea för dessa mätdekaler.

2, Poseringsbild på fisk och fångstman

All inrapporterad fisk skall vara avlivad, se under ”Övr. best.”

Tips: Har ni inte en ”köpemätbräda” så kan man enkelt tillverka en av ett vinkelbeslag eller bockad plåt och en tumstock, se till att hela tumstocken syns.

Största fisken Största fisken avgörs på vikt, då vi har ”fri Vänerhamn” så är detta en utmaning för både deltagare och arrangör… Vi har sk KKO-ambassadörer i ett antal hamnar runt om sjön under tävlingen, det är dessa KKO-ambassadörer som väger era stora fiskar på ”godkänd våg för storfiskeregistering”. KKO-ambassadörerna är på plats ca 17:00 – 18:00 vid resp hamn, då S-G Stéenson sköter godkännandet av fiskar i appen så kommer han vara i Laxhall  först runt 17:30.

Team som fiskat fullt, dvs 6 godkända fiskar skall snarast skicka bild på hela 6-packet till Sten-Gunnar Stéenson på 070-329 33 32.

Stéensson kommer att göra stickprov så fler team kommer få skicka in bild på dagens fångst!

 

Hamn/ramp - KKO-ambassadör

Hönsäters hamn, Hällekis - Jörgen ”team JL” Lundstedt

Spiken, Kållandsö - Micke "team Nylander" Nylander

Sunnanå hamn, Mellerud - Agneta "team Trollet" Helander

Åmål - Henrik "Bagera" Gustafsson

Ekenäs - Andreas "team Dilén" Dilén

Grums - Bengt "Vargen" Larsson

Lillängshamnen, Hammarö - ny ambassadör: Anders "ordf Hammaröklubben" Andersson

Kapurja, Kristinehamn - Petter "team Salmonseeker" Larsson

Askevik - Lars-Åke "team Rini" Andersson

Laxhall - Sten-Gunnar Stéenson

Deltagare transporterar ”vinnarfisken” i fruset tillstånd till Skara efter överenskommelse.

Prisutdelning Meddelas på tävlingens sociala medier. Priser (främst presentkort) skickas i efterhand per post till de team som får pris.

Uteslutning Tävlingsdeltagare som bryter mot tävlingsbestämmelserna eller gällande bestämmelser för fiske och sjöfart utesluts ur tävlingen. Tävlingsledningen äger rätt att av säkerhets-, redskaps- och fångstskäl inspektera deltagande båtar och ev. förvägra deltagande i tävlingen.

Tävlingsledning Tävlingsledare: Fredrik Andersson, Bitr. Tävlingsledare: Sten-Gunnar Steénson

Övriga bestämmelser Minst två medlemmar/team krävs för att anmält team skall godkännas för start. Antal fiskar som får fångas enl. fiskestadgan är 3 st laxar eller öringar per fiskare och dag men för att alla ska fiska på lika villkor gäller följande: Oavsett hur många deltagare det är i teamet får endast 6 st godkända fettfeneklippta fiskar fångas och rapporteras i appen. Minimimått på lax och öring enl.fiskebest. är 60 cm med ej kämd stjärtfena,för tävlingen gäller 62 cm som minimimått med ej klämd stjärtfena.Fisk som rapporteras i appen skall vara avlivad, detta för att ”catch and release” på salmonider skall utföras så skyndsamt som möjligt. Att både mäta och fota mot mätbräda samt ta poseringsbild på fångstman och fisk är inte att anse som skyndsamt.

Betesbegränsning: 10 beten per båt.

Tävlingsområdet är hela Vänern på allmänt vatten, beakta ev specialregler i naturparker, exempelvis Djurö. Enda godkända fiskemetoden är trolling. Ingen bordning mellan båtar får ske under tävlingen.

OBS! Planerboard måste vara försedda med flaggor, Ghostparavaner och liknande får användas utan flaggor men med iakttagande av försiktighet.   

Överskottet går till smoltutsättning våren 2022, vid inställd tävling 17 – 18 april flyttas tävlingen en vecka till 24 – 24 april. Skulle tävlingen bli helt inställd betalas anmälningsavgiften inte tillbaka då den går till smoltutsättningen, anmälda team får en dekal på posten som tack.    

Information före och under träffen finns på Kinnekulleträffens blogg resp Facebooksida.

                            http://kinnekulletraffen.blogspot.se/

                            https://www.facebook.com/Kinnekulletraffen

https://www.virtualmagnet.eu/pub/104/KKO_tot/#p=1

                                     

Skitfiske på er – bra att ni är med och bidrar till mer smolt i Kinneviken, Vänern!!

                              

sv_SESvenska
Rulla till toppen