Nordic River Pike Open

Tävling: Nordic River Pike Open 2021


 Regler (Nordic River Pike Open 2021)

Upplägg

Dag 1 slutar 17:00 tillbaka med mätbräda 18:30!

Dag 2 börjar kl 08:00, slutar kl 16:00 med en mörkningsperid som påbörjas kl 12:00. Mätbräda ska senast vara inlämnad 17:00 till tävlingsledningen vid receptionen

Lag ska bestå av 2-3 personer

 • De 5 längsta gäddorna räknas.
 • Poängsystem 1 cm = 1 poäng.
 • Får 2 eller flera team lika många poäng vinner laget med längsta fisken! Är även längsta fiskarna exakt lika långa går man på näst längsta, etc.

Sportfiskarnas regler för grenen Gädda gäller och ska följas och finns att läsas här.

Fiskemetoder

 • Tillåtna metoder är spinn/ haspelfiske och flugfiske. Alla andra metoder inkl.vertikalfiske är otillåtet.

 • Endast konstgjorda beten får användas. Endast hullinglösa krokar är tillåtna.
 • Endast fiske med ett spö per person är tillåtet men man får ha fler spön färdigtacklade i båten.

Catch & Release

Nordic River Pike Open är en ren catch & release tävling. Med andra ord så ska ALLA gäddor släppas tillbaka.
Hantera fisken så skonsamt som möjligt!

 • Var väl förberedda för att landa fisken (håv, tänger, avkrokningsmatta, etc).
 • Landa fisken så snabbt som möjligt.
 • Kroka loss fisken i vattnet, om det inte går, lyft upp fisken och lägg den på ett skonsamt underlag (avkrokningsmatta).
 • Minimera fiskens tid över vattenytan!
 • Om fisken måste vägas, använd alltid ett vågnät.

Mätning och Registrering

Minimilängd för gäddor som registreras i tävlingen är 80 cm.
Fiskar som ska registreras i tävlingen ska fotograferas i Fishyappen enligt följande:

 • 1 bild i med fisken mot måttbrädan (fiskens mun mot kanten på måttbrädan och måttskala tydligt synlig). Dessutom skall startnumret tydligt finnas med på bilden.
 • Gäddan läggs på höger sida med vänster sida synlig. (Fenor får inte tryckas ihop, inga händer på stjärtfenan)
 • 1 bild där fångstmannen håller i fisken och fångstmannens ansikte syns tydligt samt att gäddans vänstersida exponeras mot kameran. Använd den app som ni laddat ner innan start.

Observera att det är viktigt att ni tar tydliga bilder på fisken då otydliga bilder gör att fisken inte kommer räknas med i tävlingen.
Det bästa ni kan göra är att zooma in i er kamera efter att ni har tagit bilden. Ser man tydligt att gäddan ligger emot toppen på mätbrädan samt att måttskalan syns ordentligt nere vid stjärtfenan duger bilden säkert.

OBS: Platstjänster måste vara på under tävlingens gång och vid fotografering av fångst för att fiskarna skall bli godkända! Detta för att undvika fusk!

Resultat

Resultat kommer att fortlöpande uppdateras på hemsidan www.fishy.nu.
Uppdateringen kommer att upphöra 4 timmar före tävlingens slut på lördagen.
Slutresultatet presenteras under den obligatoriska middagen.

Säkerhet

 • Samtliga tävlande ska oavbrutet bära flytväst, eller annat flytplagg under all tid på vattnet.

 • Gällande sjöregler och hastighetsregler skall alltid följas. Vid nödfall skall alltid kontakt med tävlingsledning ske snarast och vid allvarligare nödfall och olyckor ring 112.

 • Fartbegränsning gäller vid passerande av annan tävlingsbåt: Max 5 knop vid avstånd närmare än 50 meter.
 • Personer under 18 år måste ha målsman / ansvarig vuxen med sig i båten.

 
Utrustning som skall finnas i varje tävlingsekipage

 • Skonsamt underlag/ avkrokningsmatta för fiskhantering
 • Första förbands-låda
 • Avbitartång
 • Mätbräda (borttappad mätbräda debiteras med 500:-)

Viktigt! Arrangören står ej som ansvarig för eventuella olyckor eller skador på person eller egendom. Arrangören har tecknat ansvarsförsäkring för tävlingen via Sportfiskarna men respektive lag skall tillse eget fullgott försäkringsskydd för person och egendom.

Alkohol eller droger under tävling är absolut förbjudet och kan medföra att laget
diskvalificeras.


Att göra innan tävling

 • Betala anmälningsavgift på fishy.nu.
 • Betala avslutningsmiddag på Hotell Lappland (går även via Ansia Resort om ni bor där).
 • Ladda ner Fishy Live appen för att rapportera in fångster under tävlingen. Applikationen är byggd för att fungera både på iPhone/iPad och
  Android. Sök på “Fishy Live” eller ladda hem den via direktlänkarna nedanför:

Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=nu.fishy.app
iPhone
https://apps.apple.com/ph/app/fishy-live/id1513965813#?platform=iphone

ÖVRIGT

Tänk på att det råder fiskeförbud inom 100 meter från dammarna.

Eventuella protester ska vara tävlingsledningen tillhanda senast 1 timme efter avslutad tävling d.v.s. senast kl. 17.00 lördag den 18/09.

Alla beslut från tävlingsledningen är definitiva.

Tävlingsarrangörerna förbehåller sig rätten att använda deltagarnas fångstbilder för eget bruk.

På Fredagen har Hotell Lappland middagserbjudande för alla tävlande, 95kr / person, detta måste förbokas.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in tävlingen beroende på myndigheternas restriktioner och rekommendationer ang. covid-19!

OBS - Inbetalda avgifter återbetalas endast vid inställd tävling, ej vid avbokning oavsett skäl.

Läs mer på Nordic Riverpike Open!