Vänern Big Three Trolling Cup!

Tävling: Vänern Big Three Trolling Cup!

Öring 69 cm

Alen Bilic (Andersson Fishing)


2021-05-16 08:15:38
©2021 Fishy Tech Sweden AB och (Andersson Fishing). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.