Vänern Big Three Trolling Cup!

Tävling: Vänern Big Three Trolling Cup!

Öring 72 cm

Johan Andersson (Andersson Fishing)


2021-05-16 12:49:43
©2021 Fishy Tech Sweden AB och (Andersson Fishing). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.