Vänern Big Three Trolling Cup!

Tävling: Vänern Big Three Trolling Cup!

Gös 57 cm

Sune Johansson (Team Pacemaker)


2021-07-23 16:42:13
©2021 Fishy Tech Sweden AB och (Team Pacemaker). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.