Vänern Big Three Trolling Cup!

Tävling: Vänern Big Three Trolling Cup!

Öring 87 cm

Sune Johansson (Team Pacemaker)


2021-07-31 15:46:33
©2021 Fishy Tech Sweden AB och (Team Pacemaker). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.