Swedish Pike Open

Tävling: Swedish Ice Pike Open 2021-2022

96 cm

Kenneth Linander (Team Farsan & Grabben)


2021-12-05 19:32:51
©2021 Fishy Tech Sweden AB och (Team Farsan & Grabben). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.