Swedish Pike Open

Tävling: Swedish Ice Pike Open 2021-2022

91 cm

Patrik Linander (Team Farsan & Grabben)


2022-01-08 14:31:24
©2022 Fishy Tech Sweden AB och (Team Farsan & Grabben). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.