Swedish Pike Open

Tävling: Swedish Ice Pike Open 2021-2022

95 cm

Victor Lindroth (Pappaledig/Vab Pikeanglers)


2022-01-06 16:29:34
©2022 Fishy Tech Sweden AB och (Pappaledig/Vab Pikeanglers). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.