Swedish Pike Open

Tävling: Swedish Ice Pike Open 2021-2022

97 cm

Andreas Wadh (Pappaledig/Vab Pikeanglers)


2022-03-08 18:27:06
©2022 Fishy Tech Sweden AB och (Pappaledig/Vab Pikeanglers). Denna bild är skyddad enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt.