Årets kajakfiskare 2022 - Sommen!Regler (Årets kajakfiskare 2022 - Sommen!)

Regler 

Sportsmannaanda: 

Korrekt och trevligt uppförande i kamratanda samt att hålla sig till regelverket. 

Säkerhet: 

   •  Den fiskande ska se till att han har en försäkring som gäller. 
   •  Alla deltagare skall vara nyktra under samtliga tävlingsmoment.  
   •  Arrangören är utan ansvar för olycka och skador på person och utrustning som kan drabba deltagarna under tävlingen och i samband med tävlingen. 
   •  Fiskare måste ha en krokavbitare med sig. 
   •  Kajaken skall vara lämpad för framfart i skärgårdsmiljö och uppfylla övriga specifikationer gällande flytetyg enligt gällande sjöregler.  
   •  Tävlingsledningen har rätt att avhysa kajaker som inte uppfyller tävlingsledningens krav.  
   •  Vid osäkerhet kontakta tävlingsledningen. 
   •  Varje deltagare måste ha flytväst, flytjacka eller flytoverall på sig under hela tävlingen. 
   •  Kajaken bör vara utrustad med kompass, mobiltelefon med täckning på gällande vatten. 

Allmänt: 

   •  Mätning av fisk: Mäts i längd och avrundas uppåt. Om det är två eller flera som har samma maxlängd så går tävlingsledningen in och studerar bilderna för att kunna avgöra mer noggrant. Tex Gädda: 118,3cm och 118,8 cm Då vinner den på 118,8cm. 
   •  Vi använder oss av en tävlingsapp på samtliga tävlingar: “FISHY” Se till at ni har laddat ner den till eran telefon och att allt fungerar innan tävlingen. 
   •  Om två fiskare har exakt samma cm efter tävlingen så skall dessa särskiljas enligt följande modell 
   •  Den som har längsta gäddan (bara den längsta av tre möjliga).  

Om resultatet fortfarande är lika gäller b) 

b) Den som har längsta abborren (bara den längsta av tre möjliga).  

   •  Det är inte tillåtet att börja fiska innan tävlingsstart eller att fortsätta fiska efter tävlingsslut.  
   •  Det är heller inte är tillåtet att anmäla en fisk som inte fångats inom tävlingsområdet, mellan tävlingsstart och -stop under tävlingsdagen. 
   •  Kajak med elmotor/motor/segel får ej användas. 
   •  Samling och genomgång före start är obligatorisk närvaro på.  
   •  Eventuella lokala regler kan förekomma och de tävlande skall då informeras om detta. 
   •  Vid försenad ankomst kommer bestraffning att ske med 1cm per minut. Om förseningen är mer än 15 minuter så kommer den tävlande att bli diskvalificerad i hela tävlingen. (En fot i land vid målgång). 
   •  Minimimått kommer inte att tillämpas, all den fisk som fångas som ni vill räkna med i tävlingen skall fotograferas på avsedd mätbräda. Fotografiet måste vara tydligt och nummerbrickan måste också finnas med och vara tydlig. Efter fotograferingen så skall fisken återutsättas på ett säkert sätt. 
   •  Den tävlande ansvarar för fiskens välmående. 
   •  Anmälningsavgiften skall vara betalad innan tävlingen börjar och återbetalas ej vid sjukdom eller liknande. 
   •  Fiskekort löser den tävlande själv. (Camp 3 sjöar ingår fiskekort i anmälningsavgiften). 

Fiskemetoder: 

   •  Endast handredskap i form av spö och rulle och artificiella beten.  
   •  Vi tillåter inte användande av levande eller dött bete, långrev, utterbräda, etc. 
   •  Den tävlande skall följa de regler som finns på det vattnet den tävlande fiskar på. 
   •  All fisk måste fångas och landas från inuti kajaken. 
   •  Man får fiska med ett spö fört från handen. 
   •  En tävlande fiskar sina egna fiskar i sin egna kajak och fotar sina egna fiskar och lämnar in foton på sina egna fiskar. Man tävlar Mao individuellt med sin egna kajak med sina egna fångster. 
   •  Hjälp från medtävlanden är tillåtet, dock måste fotograferingen ske med den tävlandes egen kamera/Mobil. Hjälpbåt ok. 
   •  Vi ska hålla ett avstånd på minst 30m mellan de tävlande. Detta gäller inte för tävlingsledningen. 

Fotografering: 

   •  Fångst skall fotograferas mot mätbrädans graderingsskala med fiskens mun vid 0-strecket och total längd tydligt synlig vid stjärtfenan på digitalfotografiet.  
   •  Bilden måste vara tydlig och markeringarna på mätbrädan måste kunna avläsas samt tagg. 
   •  Hela fisken MÅSTE synas på bilden. Det är tillåtet att ha handen över fisken så länge den inte skymmer huvudet eller stjärtfenan. 
   •  När ni lämnar in fångstbilder och övriga bilder så ger ni tävlingsledningen rätt att använda dom i marknad föringssyfte. Ni äger fortfarande bilderna och ger oss enbart rätt att använda dem i egen marknadsföring.  
   •  Bilderna får inte manipuleras på något sätt. 
   •  Nummerbrickan/Liknande måste vara helt synlig för att fisken skall räknas. Syns inte nummerbrickan så diskas den bilden. 

Protester: 

Alla protester ska vara skriftliga och inkomma till tävlingsledningen till senast 30 minuter efter fisketidens avslutande. 

Vid regelbrott kan följande straff utdelas: 

a) Ett maximalt avdrag från dagens fångst av 75 cm. 

b) Cm avdrag. 

c) Diskvalifikation i tävlingen. 

Priser: 

Som vanligt har vi ett fint prisbord från våra sponsorer. 

sv_SESvenska
Rulla till toppen