Årets kajakkfisker 2022 - Sov!Regler (Årets kajakkfisker 2022 - Sommen!)

Regler 

Sportsånd: 

Riktig og hyggelig oppførsel i kameratslig ånd og å følge regelverket. 

Sikkerhet: 

   • Fiskeren skal sørge for å ha gyldig forsikring. 
   • Alle deltakere skal være edru under alle stadier av konkurransen.  
   • Arrangøren er ikke ansvarlig for ulykker og skader på personer og utstyr som kan ramme deltakerne under konkurransen og i forbindelse med konkurransen. 
   • Sportsfiskere må ha med seg krokklipper. 
   • Kajakken skal være egnet for navigering i skjærgårdsmiljø og oppfylle øvrige spesifikasjoner vedrørende flytemateriell etter gjeldende maritime forskrifter.  
   • Konkurranseledelsen har rett til å kaste ut kajakker som ikke oppfyller konkurranseledelsens krav.  
   • Ved usikkerhet, kontakt konkurranseledelsen. 
   • Hver deltaker må bruke redningsvest, redningsvest eller redningsdrakt under hele konkurransen. 
   • Kajakken bør være utstyrt med kompass, mobiltelefon med gjeldende vanndekning. 

Som regel: 

   • Måle fisk: Målt i lengde og rundet opp. Er det to eller flere som har samme makslengde, går konkurranseledelsen inn og studerer bildene for å kunne avgjøre mer nøyaktig. For eksempel Gjedde: 118,3cm og 118,8cm Da vinner den på 118,8cm. 
   • Vi bruker en konkurranseapp på alle konkurranser: «FISHY» Sørg for at du har lastet den ned til telefonen og at alt fungerer før konkurransen. 
   • Hvis to fiskere har nøyaktig samme cm etter konkurransen, må de skilles etter følgende modell 
   • Den med lengst gjedde (kun den lengste av tre mulige).  

Hvis resultatet fortsatt er det samme, gjelder b) 

b) Den med lengst abbor (kun den lengste av tre mulige).  

   • Det er ikke tillatt å starte fiske før konkurransestart eller å fortsette fisket etter endt konkurranse.  
   • Det er heller ikke tillatt å melde fra om fisk som ikke er fanget innenfor konkurranseområdet, mellom konkurransestart og stopp i løpet av konkurransedagen. 
   • Kajakker med elektriske motorer/motorer/seil kan ikke benyttes. 
   • Samling og orientering før start er obligatorisk fremmøte kl.  
   • Eventuelle lokale regler kan gjelde og deltakerne må da informeres om dette. 
   • Hvis du kommer for sent, vil du bli straffet med 1 cm per minutt. Hvis forsinkelsen er mer enn 15 minutter, vil deltakeren bli diskvalifisert fra hele konkurransen. (En fot i land ved mål). 
   • Minimumsmål vil ikke bli brukt, all fanget fisk som du ønsker å ha med i konkurransen må fotograferes på den angitte måletavlen. Fotografiet skal være tydelig og nummerskiltet skal også være med og være tydelig. Etter fotograferingen skal fisken settes ut igjen på en sikker måte. 
   • Konkurrenten er ansvarlig for fiskens ve og vel. 
   • Påmeldingsavgiften skal være betalt før konkurransen starter og refunderes ikke ved sykdom eller lignende. 
   • Konkurrenten løser selv fiskekortet. (Leir 3 innsjøer fiskekort inkludert i registreringsavgiften). 

Fiskemetoder: 

   • Kun håndutstyr i form av stang og snelle og kunstsluk.  
   • Vi tillater ikke bruk av levende eller dødt agn, langliner, oterbrett o.l. 
   • Deltakeren skal følge reglene som finnes på vannet deltakeren fisker på. 
   • All fisk skal fanges og landes fra innsiden av kajakken. 
   • Du kan fiske med en stang båret fra hånden. 
   • En konkurrent fisker sin egen fisk i sin egen kajakk og tar bilder av sin egen fisk og sender inn bilder av sin egen fisk. Du konkurrerer Mao individuelt med din egen kajakk med egne fangster. 
   • Hjelp fra meddeltakere er tillatt, dog må fotograferingen gjøres med deltakerens eget kamera/mobiltelefon. Redningsbåt ok. 
   • Vi må holde en avstand på minst 30m mellom konkurrentene. Dette gjelder ikke løpsledelsen. 

Fotografering: 

   • Fangsten skal fotograferes mot målebrettets graderingsskala med fiskens munn ved 0-merket og totallengden godt synlig ved halefinnen på det digitale fotografiet.  
   • Bildet skal være tydelig og markeringene på målebrettet skal være leselige samt lappen. 
   • Hele fisken MÅ være synlig på bildet. Det er lov å ha hånden over fisken så lenge den ikke skjuler hodet eller halefinnen. 
   • Når du sender inn fangstbilder og andre bilder gir du konkurranseledelsen rett til å bruke dem til markedsføringsformål. Du eier fortsatt bildene og gir oss kun rett til å bruke dem i vår egen markedsføring.  
   • Bildene må ikke manipuleres på noen måte. 
   • Nummerlappen/Lignende må være fullt synlig for at fisken skal telles. Hvis bilskiltet ikke er synlig, vaskes bildet. 

Protester: 

Alle protester skal være skriftlige og være konkurranseledelsen i hende senest 30 minutter etter endt fisketid. 

Ved brudd på reglene kan følgende straffer idømmes: 

a) Maksimalt fradrag i dagens fangst på 75 cm. 

b) Cm fradrag. 

c) Diskvalifikasjon i konkurransen. 

Priser: 

Som vanlig har vi et fint premiebord fra våre sponsorer. 

nb_NONorsk bokmål
Skroll til toppen