Södra Norrland Pike OpenRegler (Södra Norrland Pike Open)

Regler

   •  2-3 deltagare per lag.
   •  Vi räknar totallängden av de 5 längsta gäddorna i varje lag, minimimått 75cm.
   •  Alla lag måste vara registrerade på fishy.nu. Via denna hemsida/app kommer all fångstrapportering hanteras.
   •  Resultat baseras på längd i cm och dokumentation sker med fotografering mot mätbräda. Påbörjad centimeter avrundas nedåt. Mätbrädan skall placeras plant och horisontellt och stjärtfenan får justeras försiktigt med ett finger men inte tryckas ihop då fisken kan skadas, fisken ska placeras varsamt på mätbrädan och man får inte dra i fisken i dess längdriktning. Fisken får hållas fast med en eller om så behövs två händer under det att mätning och dokumentering sker, man får inte hålla den ena handen på stjärtspolen (medför 2 cm avdrag). Vid fotografering skall man tydligt se att nosen ligger mot kant (annars ges 2 cm avdrag) och att längden tydligt kan bestämmas.
   •  Då detta är en C&R tävling ska fisken hanteras varsamt och återutsättas så snabbt som möjligt.

VAR NOGGRANN VID MÄTNING OCH FOTOGRAFERING!

   •  En fisk får räknas en gång. Fångas samma fisk två gånger får den endast räknas första gången.
   •  Vid oavgjort resultat går vi på lagens längsta fisk.
   •  Fiska i valfritt vatten. Giltigt fiskekort krävs och respektives FvOs regler skall följas.
   •  Det är förbjudet att fiska i privata vatten, alla ska ha samma förutsättningar*.
   •  Samtliga lagmedlemmar måste fiska i samma båt. Man får alltså inte dela upp sig och åka mellan med mätbrädan.
   •  Samtliga tävlande ska oavbrutet bära flytväst, flytoverall, flytunderställ eller annat flytplagg från det båten lämnar hamn till dess att båten är tillbaka i hamn. Gällande sjöregler och hastighetsregler skall alltid följas.
   •  MAX 50 lag + arrangör och eventuella sponsorlag.

Vid frågor, hör av er till oss via Facebook, mail: sodranorrlandpikeopen@nullgmail.com eller på telefon: 072-1693549

Förhållningsregler för lag ansluta till SPL: Klicka här

Generella regler genom sportfiskarna: Klicka här

 

*Vid registrering av fångst översänds aktuell GPS-position (100m precision). Dessa finns endast tillgängliga för tävlingsledningen och granskas enbart vid misstanke om regelbrott.

sv_SESvenska
Rulla till toppen