Södra Norrland Pike OpenRegler (Södra Norrland Pike Open)

Regler

   • 2-3 deltakere per lag.
   • Vi teller totallengden på de 5 lengste gjeddene i hvert lag, minimumsmål 75cm.
   • Alle lag skal være påmeldt på fishy.nu. Via denne nettsiden/appen vil all fangstrapportering bli håndtert.
   • Resultater er basert på lengde i cm og dokumentasjon skjer med fotografering mot målebrett. Påbegynte centimeter rundes ned. Målebrettet må plasseres flatt og horisontalt og halefinnen kan justeres forsiktig med en finger men ikke presses sammen da fisken kan skades, fisken må plasseres forsiktig på målebrettet og du må ikke trekke fisken inn i den. lengderetning. Fisken kan holdes med én eller om nødvendig to hender mens måling og dokumentasjon foregår, man kan ikke holde én hånd på halestangen (medfører 2 cm fradrag). Ved fotografering må det tydelig sees at nesen ligger mot kanten (ellers gis det 2 cm fradrag) og at lengden tydelig kan bestemmes.
   • Siden dette er en C&R-konkurranse, må fisken håndteres forsiktig og slippes så raskt som mulig.

VÆR FORSIKTIG NÅR DU MÅLER OG FOTOGRAFERER!

   • En fisk kan telles én gang. Hvis samme fisk fanges to ganger, kan den kun telles første gang.
   • Ved poenglikhet går vi for lagets lengste fisk.
   • Fiske i hvilket som helst vann. Det kreves gyldig fiskekort og de respektive FvO sine regler skal følges.
   • Det er forbudt å fiske i privat vann, alle skal ha samme vilkår*.
   • Alle lagmedlemmer må fiske i samme båt. Du må altså ikke dele opp og gå mellom med målebrettet.
   • Alle deltakere må kontinuerlig bruke redningsvest, kjeledress, undertøy eller annet flyteplagg fra båten forlater havn til båten er tilbake i havn. Gjeldende sjøregler og fartsregler skal alltid følges.
   • MAX 50 lag + arrangør og evt. sponsorlag.

For spørsmål, kontakt oss via Facebook, epost: sodranorrlandpikeopen@nullgmail.com eller på telefon: 072-1693549

Regler for oppførsel for lag som blir med i SPL: Klikk her

Generelle regler for sportsfiskerne: Klikk her

 

*Når du registrerer en fangst, overføres gjeldende GPS-posisjon (100m presisjon). Disse er kun tilgjengelig for konkurranseledelsen og vurderes kun ved mistanke om brudd på reglene.

nb_NONorsk bokmål
Skroll til toppen