Norwegian Trout Open 2022Regler (Norwegian Trout Open 2022)

Deltagelse og registrering skjer gjennom FISHY.NU appen

Konkurransen gjelder i hele Norge fra 1.mai til 15.september

Dette er en stangfiskekonkurranse. Oter, garn og annen faststående redskap er ikke tellende. Ved dorging er det tillat med maksimalt to stenger

Dette er en fiskekonkurranse etter innlands-ørret. Vi godtar ikke fangster fra vassdrag med registrerte storørret-stammer, slik som Storsjøen, Mjøsa, Randsfjorden m.v. Liste over disse vassdragene fins her: https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1786/m1786.pdf

Lokale fiskeregler skal følges og minstemålet for registering er 25cm. Er det andre regler til minstemål der du fisker skal selvfølgelig disse reglene følges.

Vi oppfordrer til Fang og Forvalt (C&R) spesielt på større fiske som er av  stor nytte for fremtidig produksjon i vannet/elven.

Fisk skal registreres senest 14 dager etter fangst og seinest 15.september.

Man kan bytte ut fisk helt frem til konkurranseslutt, men det er altså de 5 lengste fiskene som teller. Flest cm ved konkurranseslutt er det som teller

Man registrerer fangsten i fishy.nu app:

     •  Ved registrering av fangst skal man både ta målebåndsbilde og poseringsbilde
     •  Fisken skal ligge ved målebånd, med munnen på null og synlig hale i normalstilling.
sv_SESvenska
Rulla till toppen