King of Kanalen - Street Perch Open 2022Regler (King of Kanalen - Street Perch Open 2022)

   •  De 5 längsta Abborrarna totala längd räknas (min. mått 35 cm).
   •  Fisket sker enbart med handredskap.
   •  Endast artificiella beten får användas, inga levande beten (Dvs EJ mask, fisk, maggot, etc)
   •  Fisken fotas mot mätbräda C&R.
   •  Endast den officiell mätbrädan för denna tävling, som hämtas i Sportfiskegigantens butik, är godkänd. 
   •  Fisket endast i Malmö Kanal, Malmö och fiske från broar är förbjudet.
   •  Rapportering enbart via Fishy Live (app för android/Iphone), endast bilder tagna via fishys fotosystem är godkändt.
   •  Fisken får inte ”sträckas” dock får stjärtfenan justeras. Endast en hand på fisken, inga fingrar i munnen.
   •  Fisken ska mätas med överläppen mot gavel alternativ stängd mun. Bilden ska tas ovanifrån så att man tydligt kan se fisk och markeringar. Mätbrädan skall ha en tydlig gavel.
   •  Stjärtfenan får föras ihop.
   •  Otydliga bilder kommer EJ att godkännas så var noga med detta! Observera att det är viktigt att ni tar tydliga bilder på fisken då otydliga bilder gör att fisken inte kommer räknas med i tävlingen.
   •  Vid exakt lika den först rapporterade längsta gäller som avgörande fisk.
   •  Foto mot tävlingens mätbräda där längden tydligt syns.
   •  Fisken mäts enbart i hela cm som avrundas nedåt.
   •  Inga händer framför gälarna på fisken. 
   •  Tävlingskontrollant avgör om fisken har en godkänd mätbild och poseringsbild för tävlingen.
   •  Fångad fisk måste anmälas direkt, dock senast på fångstdagen.
   •  Inga fiskar som är fångade innan starten av tävlingen räknas.
   •  Platstjänster måste vara på i appen under tävlingens gång och vid fotografering av fångst för att fiskarna skall bli godkända! Detta för att undvika fusk!
   •  Eventuella protester ska vara tävlingsledningen tillhanda senast 1 timme efter avslutad tävling.
   •  Alla beslut från tävlingsledningen är definitiva.
   •  Tävlingsarrangörerna förbehåller sig rätten att använda deltagarnas fångstbilder för eget bruk.

Regler kan ändras och eller läggas tid vid var tid om tävlingsledningen finner det lämpligt

sv_SESvenska
Rulla till toppen